Ikon

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) skal inneha og formidle oppdatert kompetanse om tiden før-, under og etter svangerskap ved alle revmatiske sykdommer. Det foreligger mulighet for både brukere og helsepersonell til å ta kontakt med NKSR på telefon for veiledning.

Kontakt

Telefon NKSR

  • Mandag 08:00 - 15:00
  • Tirsdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 08:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag 08:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) har utviklet denne veilederen innen fagfeltet revmatisk sykdom og svangerskap. Målgruppen for veilederen er medisinsk faglig personell. Veilederen oppdateres fortløpende.
Veilederen finner du her
En person som skyver en vogn