Fagkurs

E-læringskurs for helsepersonell

NKSR har utviklet et e-læringskurs for helsepersonell.

Tid og sted

Kurset gir grunnleggende kunnskap om oppfølging og behandling av pasienter med revmatisk sykdom før, under og etter svangerskap. Det er egnet for alt helsepersonell som jobber med inflammatoriske revmatiske sykdommer.

​​For LIS oppfyller kurset læringsmål REV-078 i spesialistutdanningen for revmatologer: «Ha kunnskap om behandlingsmuligheter under svangerskap, fødsel og amming, og selvstendig kunne gi råd i forbindelse med svangerskapsplanlegging».

Kurset er digitalt tilgjengelig i alle norske helseforetak. Ta kontakt med din leder for å få tatt kurset.
For mer informasjon om kurset, kan du ta kontakt med oss på nksr@stolav.no.

E-læring NKSR flyer 2023.pdf