Nasjonale, regionale og lokale tjenester og sentre ved St. Olavs hospital

Kompetansetjenester og -sentre

St. Olavs hospital har et utvalg nasjonale og flerregionale tjenester. Sykehuset har også flere regionale og lokale kompetansesenter.

Medisinske kvalitetsregistre

Om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Se regjeringen.no om nasjonale tjenester

Oversikt over godkjente nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Sist oppdatert 18.12.2023