Nasjonale, regionale og lokale tjenester og sentre ved St. Olavs hospital

Kompetansetjenester og -sentre

St. Olavs hospital har tre nasjonale tjenester. Sykehuset har også flere regionale og lokale kompetansesenter.

Sist oppdatert 08.05.2024