Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Nasjonalt kompetansetjeneste skal bidra til å bedre kvalitet i diagnostikk og kirurgisk behandling av pasienter med rygg og nakkesykdommer. Vi driver forskning og deltar i forskningsnettverk, bidra til implementering av kunnskapsbasert praksis og at det etableres standardiserte forløp for utredning og behandling av pasienter med rygg og nakkesykdommer. Vi har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt. Vi er lokalisert til St. Olavs hospital.

Ansatte

  • Øystein P. Nygaard daglig leder, overlege, professor dr.med., spesialist i nevrokirurgi
  • Hege Andresen forskningssykepleier, master
  • Ivar Rossvoll overlege, førsteamanuensis dr.med., spesialist i ortopedi
  • Lars Gunnar Johnsen overlege, førsteamanuensis PhD, spesialist i ortopedi
  • Sasha Gulati Overlege, førsteamanuensis PhD, spesialist i nevrokirurgi
  • Greger Lønne Overlege, PhD, spesialist i ortopedi 

National advisory unit on spinal surgery  

 
 

Les mer om kompetansetjenesten

 

Kontakt

Telefon

Telefontid fra 08-1530
Telefontid fra 08-1530

Postadresse

St. Olavs Hospital HF, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Revmatismehuset

Olav Kyrres gate 6

7030 Trondheim