FAQ

Ofte stilte spørsmål

​Administrative spørsmål

For den som ønsker det kan HelsaMi spare tid og gi deg gode muligheter for digital oversikt samt. ha dialog med helsepersonell. Her på Revmatologisk Poliklinikk kan du blant annet bruke appen til å kontakte oss, svare på spørreskjema og be om reseptfornyelse på H-resepter. Ingen skal tvinges til å bruke HelsaMi, men uansett få god helsehjelp fra det offentlige. Før du har logget inn første gang er du registrert som ikke aktiv bruker og kommuniserer på samme måte som før. 

Les mer om HelsaMi her.

Det er ønskelig at du svarer på spørreskjema angående din helsetilstand ca. hver 4. måned. Du får et varsel i HelsaMi når det er på tide å rapportere. Det du rapporterer gir oss nyttig informasjon om din helsetilstand og brukes til videre oppfølging og behandling av deg som pasient.

Noe av informasjonen fra spørreskjemaene overføres til nasjonale medisinske kvalitetsregistre dersom du skriftlig har samtykket til dette. Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet for pasienten. Resultater fra registrene brukes til kvalitetsforbedring, og er en kilde til kvalitetssikring og forskning.


På revmatologisk poliklinikk jobber vi etter standardiserte pasientforløp som vi forholder oss til. Har du nettopp vært hos revmatolog for første gang og har oppfølging her, er du med stor sannsynlighet inkludert i et slikt forløp. 

Er du mellom 16 og 25 år gammel? Da kan det være at du er inkludert i vårt ungdomsforløp. Les mer om det her.

For at vi lettere skal kunne fastslå at hovedårsaken til smerter er relatert til revmatisk sykdom, har vi ofte behov for bildediagnostikk som røntgen eller ultralyd. Vi trenger også blodprøver som kan vise tegn til inflammasjon. 

Ved mistanke om revmatisk sykdom bestiller du time hos din primærlege som utfører en klinisk vurdering og rekvirerer nødvendige prøver og undersøkelser. Ved mistanke om inflammasjon i rygg kreves det svar på MR-bilder av IS-ledd før du henvises til avdelingen. 

Dersom du allerede har fått time ved avdelingen vil en av våre spesialister vurdere hvilke undersøkelser som er nødvendige, men din primærlege kan fremdeles rekvirere bildediagnostikk. 

En planlagt utredning ved dag- og døgnenheten kan innebære innleggelse eller dagsopphold. Du får tilsendt brev med informasjon om hva som gjelder for deg. 
 
En sykepleier har en videokonsultasjon med deg for å innhente og gi praktisk informasjon. Sykepleieren spør også om hvordan sykdommen din påvirker deg, og stille spørsmål om livssituasjonen din. I noen tilfeller får du også en videokonsultasjon med lege før opphold blir planlagt. Aktuelle prøver og undersøkelser blir forhåndsbestilt slik at oppholdet blir mest mulig effektivt, og du kan komme i gang med eventuell behandling. 
 
 

Som regel er det fastlegen din som kommuniserer med NAV om din jobbsituasjon. Ved behov for dokumentasjon eller informasjon fra oss, må henvendelsen komme direkte fra NAV til vår avdeling, og ikke via deg som pasient.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Min diagnose

Vi anbefaler revmatikerforbundets nettsider. Du kan finne mer informasjon om dette her.

Norsk revmatikerforbund (NRF) er pasientorganisasjoner for deg med en revmatisk sykdom. De jobber for at alle med revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og kunne ha god livskvalitet uavhengig av sine helseutfordringer. På deres nettsider finner du informasjon om diagnoser, behandling, råd om kosthold, trening, rettigheter, kurs/utdanning og mange andre ting. Her kan du også prate med en veileder eller likepersoner som befinner eller har vært i samme situasjon som deg. De har også en informativ podcast hvor de svarer på stort og smått. 


BURG er organisasjonen for barn og unge med revmatisk sykdom, og familien din. De jobber for å bedre situasjonen for deg som er barn eller ungdom som enten har hatt diagnosen siden du var liten, eller nettopp har blitt diagnostisert med en revmatisk diagnose. BURGs nettsider finner du her.
 
Andre interesseorganisasjoner/brukerorganisasjoner: 
 

Seksualitet er en kilde for økt livskvalitet, nytelse og mestring, uavhengig om man er frisk eller lever med en kronisk sykdom. Dessverre er det slik at mange med revmatisk sykdom opplever utfordringer knyttet til seksualitet og intimitet. Fra fysiske konkrete hindringer (tørre slimhinner, redusert bevegelighet) til mentale hindringer (manglende overskudd eller lyst, ikke komfortabel i egen kropp). 
 
Alle våre sykepleiere står åpne for å ta denne praten med deg som pasient under en av dine konsultasjoner. Dersom du ikke er komfortabel med å prate direkte med noen om dette, kan du finne et informativt webinar fra NRF om temaet her: 
 
 
 
 

 

Medikamentell behandling

Det er mye ulik informasjon på internett og det kan være vanskelig å vite hva som er gjeldende og god informasjon. På Revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital bruker vi først og fremst Norsk revmatologisk forening sine pasientinformasjonssider
 
I tillegg er pakningsvedlegg (informasjonsskrivet som ligger i medikamentpakken) en god kilde til informasjon om medikamentene.
 

Biologiske legemidler demper immunforsvaret og kan øke risikoen for både virus- og bakterieinfeksjon. Ved antibiotika-krevende infeksjon kan biologisk behandling startes opp igjen 1 uke etter avsluttet antibiotikakur, for å være sikker på at infeksjonen er behandlet.

Les mer om forholdsregler ved bruk av biologisk medisin her:

Her finner du pasientinformasjon om bruk av biologisk medisin​​.

 

Norsk revmatologisk forening har ofte gode svar på rapporterte uønskede virkninger relatert til medisinene som vi foreskriver ved avdelingen. I tillegg er pakningsvedlegg for medisinen nyttig å lese. 
 
Har du symptomer  som du tror kan være bivirkning av en medisin du bruker er det lurt å snakke med fastlegen først om dette. Fastlegen kan spørre spesialist om råd ved behov. Eventuelt kan du selv kontakte revmatologisk sykepleier; enten via melding i HelsaMi​ eller på telefon 72 82 61 11. 

Når du starter opp med ny medisin hos oss får du informasjon om resept skal fornyes av oss eller av fastlegen din. Blå resept fornyes vanligvis av fastlegen (eksempelvis Metotrexat/Metex), mens såkalt H-resept må fornyes av spesialist (disse medikamentene dekkes direkte av Helseforetaket). For å få fornyet H-resept av spesialist må man ha et minimum av informasjon om tilstanden din og hvordan du bruker medisinen.  Derfor må vi stille deg noen spørsmål for å kunne fornye din resept utenom legetime, enten digitalt via HelsaMi, eller over telefon. Fra og med 1/1-21 må pasienter betale egenandel på kr. 375,- for sykepleierkonsultasjonen ved fornyelse av resept på biologisk medisin.

Slik fornyer du resept digitalt i HelsaMi: (sett inn skjermbilde) 
 
For å fornye H-resept ringer du 72 82 61 11 og trykker 3 for resept.
 
 

Utgifter til biologiske medisiner dekkes av helseforetakene direkte. Innkjøp av disse kostbare legemidlene må gjøres etter anbud, og styres fra et eget helseforetak; Sykehusinnkjøp HF. Formålet er å ha felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak og slik skape store besparelser gjennom fellesinnkjøp. 

Anbudsprosessen bestemmes på foretaksnivå og revmatologisk avdeling er forpliktet til å forholde seg til anbudet. Du kan lese mer om dette her.

 

Pasienter som bruker sykdomsmodifiserende medisin (DMARD; disease modifying anti-rheumatic drug) skal ta blodprøver hos fastlegen regelmessig, ca. hver tredje måned. Dersom du har startet opp med en ny medisin skal prøvene oftest tas månedlig de første tre månedene. Det er viktig at du følger opp og tar disse blodprøvene slik at din lege raskt kan fange opp eventuelle endringer som kan ha konsekvens for videre medisinering og behandling.

DMARD blodprøveskjema finner du her.

Hvis du utsetter eller slutter med den anbefalte medikamentelle behandlingen kan du risikere å få økt sykdomsaktivitet. Medisinene bruker ofte tid på gi ønsket effekt, og noen medisiner holder seg i kroppen i lang tid etter at du har sluttet/tatt pause fra medisinen. Hvis du først får sykdomsoppbluss kan det ta lang tid før medisinen på nytt gir effekt. Det er derfor ikke anbefalt å selv starte og slutte med medisinene. Ved behov snakk med fastlegen din eller revmatolog om du kan slutte eller ha pause i bruk av medisinene dine.  

Ta kontakt med oss via melding på HelsaMi eller på telefon 72 82 61 11 dersom du vurderer å slutte med din antirevmatiske medisin. 
 
 
 
 
 

 

Ikke-medikamentell behandling

Fastlegen din eller lege ved vår avdeling kan henvise deg til Meråker Kurbad eller Treningsklinikken. Spør om det under konsultasjon med sykepleier ved avdelingen. I samråd med henvisende lege finner dere ut hva som passer best for deg. Du finner informasjon om: 
 
 
 
Det fins også kommunale tilbud som fastlegen din kan henvise deg til:
Oppfølgingsenheten Frisk tilbyr behandling og rehabilitering i samarbeid med det offentlige helsevesenet. De tilbyr både arbeidsretter rehabilitering for deg som risikerer å bli langvarig sykmeldt, og/eller rehabilitering for langvarige smertetilstander. 

Kurs for friskliv og mestring er et tilbud for deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring av hverdagen. Dette er et kommunalt tilbud og finnes her i Trondheim kommune og flere nærliggende kommuner som Kristiansund, Orkdal, Heim kommune og Stjørdal. Oversikt over hvilke kommuner som tilbyr kurs for friskliv og mestring finner du her.

 

 

Ergoterapeut ved Revmatologisk avdeling er spesialisert i å hjelpe deg som har revmatisk sykdom til å finne løsninger på utfordringer i hverdagen. De kan blant annet lære deg metoder for håndtrening og tilpasse ortoser. I tillegg tilbyr de ergonomisk rådgivning om blant annet aktuelle hjelpemidler, hvordan du kan endre arbeidsmetoder og hvordan du kan mestre fatigue og kuldeplager. 

Sykepleiere, leger og fysioterapeuter ved Revmatologisk avdeling kan henvise deg til ergoterapeut når du ønsker det. 

Det kan være du kan tilhøre en diagnosegruppe som har tilbud om behandlingsreiser. Det er en prosess hvor en behandler må fylle ut en søknad og du som pasient må fylle ut en annen søknad. Det er Avdeling for utenlandskontor og behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus som tar imot og behandler søknader. Mer informasjon om dette finner du her.


Sist oppdatert 12.03.2024