Thoraxkirurgisk intensivavdeling

Thoraxintensiv avdelingen er en hjerte- og lungekirurgisk intensivavdeling. Avdelingen har 6 intensivplasser - ligger i 2. etasje nær operasjonsavdelingen. Vi gir god pleie og omsorg basert på høy faglig kompetanse og helhetlig menneskesyn. Miljøet preges av åpenhet, nærhet og medmenneskelighet. Pasienter og pårørende skal være fornøyde og personalet skal trives og få personlig og faglig utvikling.

Hovedtyngden av pasientene er postoperative. Det opereres kun voksne hos oss. Vi har intensivpasienter regelmessig og ved behov utfører vi dialysebehandling (Prisma) og ECMO behandling. En stor del av staben har spesialutdanning.


 

Kontakt

Telefon

  • Mandag DØGNÅPEN
  • Tirsdag DØGNÅPEN
  • Onsdag DØGNÅPEN
  • Torsdag DØGNÅPEN
  • Fredag DØGNÅPEN
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Kontakt sengeposten ved stengt avd - 72 82 75 06

Postadresse

St. Olavs hospital HF Klinikk for thoraxkirurgi Intensivavdelingen Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

AHL-bygget, 2 etasje, sørfløyen. Døren inn til oss er låst, men det er bare å ringe på porttelefonen, så får du kontakt med oss.

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim