Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling Midt-Norge

Kontakt

Postadresse

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling Midt-Norge St. Olavs hospital HF Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres gate 10

Øya, Trondheim