Illustrasjonsbilde av vannbobler

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling Midt-Norge

Kompetansetjenesten er et ressurssenter for helsepersonell som jobber med palliasjon i Midt-Norge.

Kontakt oss

KLB Midt-Norge har ansvar for palliativ forskning, undervisning og fagutvikling i Trøndelag og Møre og Romsdal. Organisatorisk er vi en del av Avdeling undervisning og forskning ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital.

Vår målsetning er å fremme palliasjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt, samt bidra til bedre pasientbehandling. Vi har spesielt fokus på å:

 • Utvikle et palliativt tjenestetilbud av høy kvalitet gjennom forskning og fagutvikling
 • Heve kompetansen innen kreft og palliasjon på alle nivå i helsetjenesten
 • Implementere retningslinjer i klinisk praksis

Erik Torbjørn Løhre, MD PhD, daglig leder (telefon 728 25769)
Laila Skjelvan, MSc, prosjektkoordinator (telefon 728 25838)
Gunnhild Jakobsen, PhD, forskningssykepleier (telefon 728 26275)
Anne Kvikstad, MD PhD, overlege (telefon 728 26544)
Elisabeth Brenne, MD PhD, overlege (telefon  728 26087)
Kari Fjøsne, MSc, fagutviklingssykepleier (telefon 728 54328)

Lindrende behandling, pleie og omsorg har til hensikt å forbedre livskvaliteten til pasienter og deres familier i møte med livstruende sykdom.

Les mer om lindrende behandling​


Hovedområder

  Arrangementer

  • E-læring: Introduksjon til kliniske studier
   Vil du lære om hva kliniske studier er og bakgrunnen for at vi skal drive med dette? 
   E-læring: Introduksjon til kliniske studier
   Alltid tilgjengelig
  • Frokostmøte
   Frokostmøte
   17.
   september
   2024
  • iSMIT 2024
   35th Annual International Society for Medical Innovation and Technology
   iSMIT 2024
   26.
   september
   2024
   3 dager

  Palliativ forskning

  KLB Midt-Norge er involvert i forskning ragionalt, nasjonalt og internasjonalt. Les mer om vår forskning her, og få mer informasjon om finansiering av forskning.
  Les mer om forskning ved KLB
  Illustrasjonsbilde av forskningsmedarbeider som hjelper en pasient med å fylle ut et spørreskjema

  Kompetansehevende tiltak

  Helsedirektoratet lyser hvert år ut midler som skal gå til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Fordeling av midler gjøres av Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med KLB. Vi bidrar med veiledning og råd til prosjektbeskrivelser, faglig innhold og samarbeidspartnere. Ta kontakt med oss for å få hjelp til å sende søknad fra din kommune.

  Les mer om kommunale prosjekter i Midt-Norge
  Bilde av Helsedirektoratets logo.
  Sist oppdatert 04.04.2024