Illustrasjonsbilde av vannbobler

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling Midt-Norge

Kompetansetjenesten er et ressurssenter for helsepersonell som jobber med palliasjon i Midt-Norge.

Kontakt oss

KLB Midt-Norge har ansvar for palliativ forskning, undervisning og fagutvikling i Trøndelag og Møre og Romsdal. Organisatorisk er vi en del av Avdeling undervisning og forskning ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital.

Vår målsetning er å fremme palliasjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt, samt bidra til bedre pasientbehandling. Vi har spesielt fokus på å:

 • Utvikle et palliativt tjenestetilbud av høy kvalitet gjennom forskning og fagutvikling
 • Heve kompetansen innen kreft og palliasjon på alle nivå i helsetjenesten
 • Implementere retningslinjer i klinisk praksis

Erik Torbjørn Løhre, MD, daglig leder (telefon 728 25769)
Marianne H​aug ​Johansen, MSc, spesialsykepleier (telefon 728 25697)
Laila Skjelvan (permisjon), MSc, prosjektkoordinator (telefon 728 25838)
Gunnhild Jakobsen, PhD, forskningssykepleier (telefon 728 26275)
Anne Kvikstad, MD PhD, overlege (telefon 728 26544)

Lindrende behandling, pleie og omsorg har til hensikt å forbedre livskvaliteten til pasienter og deres familier i møte med livstruende sykdom.

Les mer om lindrende behandling​


Hovedområder

 • Illustrasjon av nettverk, bestående av et Europakart med linjer mellom landene.
  Palliative tilbud og nettverk

  Informasjon om palliative tilbud og ressursnettverk i palliasjon i Helse Midt-Norge.

 • Illustrasjon av to ringer som er lenket sammen i en kjede.
  Ressurser

  Her finner du lenker til foreninger og nettsider som kan være nyttige for deg i din hverdag.

 • Illustrasjon av en bunke med bøker, hvor den øverste i bunken er oppslått.
  Praktisk palliasjon

  Praktiske hjelpemidler for helsepersonell som jobber med palliative pasienter.

 • Illustrasjon av en undervisningssituasjon med en lærer og flere elever i en sal.
  Kompetanseheving

  KLB Midt-Norge har ansvar for undervisning i palliasjon for helsepersonell i regionen.

Arrangementer

Palliativ forskning

KLB Midt-Norge er involvert i forskning ragionalt, nasjonalt og internasjonalt. Les mer om vår forskning her, og få mer informasjon om finansiering av forskning.
Les mer om forskning ved KLB
Illustrasjonsbilde av forskningsmedarbeider som hjelper en pasient med å fylle ut et spørreskjema

Kompetansehevende tiltak

Helsedirektoratet lyser hvert år ut midler som skal gå til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Fordeling av midler gjøres av Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med KLB. Vi bidrar med veiledning og råd til prosjektbeskrivelser, faglig innhold og samarbeidspartnere. Ta kontakt med oss for å få hjelp til å sende søknad fra din kommune. Søknadsfrist: 1. mars 2022
Les mer om kommunale prosjekter i Midt-Norge
Bilde av Helsedirektoratets logo.
Sist oppdatert 12.04.2023