Kommunale prosjekter i Midt-Norge

Her finner du en oversikt over alle pågående prosjekter i Midt-Norge.

Publisert 02.06.2017
Sist oppdatert 24.05.2024

​Informasjon om kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt (ekstern lenke)

Oversikt over avsluttede prosjekter


Pågående prosjekter

Aukra, ROR-kommuner 2024-2026: Pårørendestøtte gjennom frivillig innsats

Kontakt: Tone Vestad

Averøy kommune 2024: Implementering av "Livets siste dager"

Kontakt: Camilla Kvisvik


Herøy kommune 2023-2024: Innføring av CSNAT - et kartleggingsverktøy for pårørende

Kontakt: Marta Elise Baade


Høylandet kommune 2024: Innføring av palliativ plan

Kontakt: Eirin Gautvik


Levanger kommune 2022-2024: Opprettelse av kommunalt palliativt team

Kontakt: Einar Hindenes


Nærøysund kommune 2024-2025: Innføring av palliativ plan og forhåndssamtale

Kontakt: Ellen Haugerøy


Skaun kommune 2023-2025: Innføring av palliativ plan i Trøndelag Sørvest

Kontakt: Liv Ågot Hågensen


Steinkjer kommune 2024-2025: Innføring av palliativ plan og forhåndssamtale

Kontakt: Lena Bjørnback


Sula kommune 2024-2026: Auke tryggleik og meistring i livets siste fase. Etablere kreft- og palliasjonsteam som skal koordinere kompetanseheving, gi faglig veiledning, og gi støtte til tjenestene i arbeidet med palliativ omsorg

Kontakt: Tanja Alme


Sunndal kommune 2023-2024: Opplæring/oppfriskning "Livets siste dager"

Kontakt: Ragnhild Lønseth Aarflot


Trondheim kommune 2023-2024: Innføring av CSNAT - et kartleggingsverktøy for pårørende

Kontakt: Gry-Inger Vedvik


Trondheim kommune 2024-2025: Utvikling av e-læring/videofilmenr for bruk i undervisning til sykepleietjenesten

Kontakt: Gry-Inger Vedvik


Åfjord kommune 2023-2024: Digital opplæringspakke "lindrende behandling og omsorg ved livets slutt"

Kontakt: Kristin Moen Svenning


Ålesund 2023-2024: Digital opplæringspakke "lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Kontakt: Linn-Tone Skoglund