Henvisning til seneffektpoliklinikken

Hvis du har seneffekter som er alvorlige og kompliserte, kan fastlegen din henvise deg til seneffektpoliklinikken. Her finner du kriterier og mal for henvisning.

Illustrasjonsbilde av to helsepersonell som kommuniserer.

Pasienter kan henvises til seneffektpoliklinikken hvis fastlegen har grunn til å tro at den aktuelle plagen er knyttet til tidligere kreftsykdom og/eller behandling.

Poliklinikken er forbeholdt pasienter med plagsomme og komplekse seneffekter. For pasienter med mildere seneffekter finnes det en rekke lavterskeltilbud som ikke krever henvisning, disse har vi samlet på en egen side.

Henvisning til seneffektpoliklinikken sendes elektronisk til Kreftklinikken, St. Olavs hospital.

Mal for henvisning (PDF)​

For Helse Midt-Norge har vi utarbeidet et standardisert regionalt forløp for seneffekter etter kreftbehandling. Forløpet er tilgjengelig på stolav.no​.

Sist oppdatert 19.05.2022