Tilbud til pasienter og pårørende

Det finnes en rekke tilgjengelige tilbud i kommune- og spesialisthelsetjenesten som kan være nyttige for kreftpasienter og pårørende. Her finner du en samlet oversikt over slike tilbud i Midt-Norge.

Illustrasjonsbilde av en sjuende sans

​​Se egen oversikt over tilbud knyttet til psykososiale seneffekter

Kommunens enhet for friskliv og mestring​ har flere tilbud som ikke krever henvisning. Disse er tilgjengelig for deg som bor eller jobber i Trondheim kommune.

Mestringskurs - fatigue etter kreft
Dette er et kurs for deg som har vedvarende utmattelse etter kreftbehandling. Kurset bygger på kognitive teorier, ACT og avspenning, kombinert med fysisk aktivitet. Kurset holdes av fysioterapeuter og kreftkoordinatorer, og arrangeres som samlinger med korte sekvenser og hyppige pauser.

Mestringskurs - en bedre hverdag ved utmattelse
Dette er et generelt kurs for deg som har hatt utmattelse mer enn seks måneder, uavhengig av årsak. Kurset er basert på ACT og vektlegger erfaringskunnskap og sosial støtte. Kurset holdes av helsepersonell og er samlingsbasert.

Mestringskurs - en bedre hverdag ved langvarig smerte
Kurset er for deg som har hatt smerter mer enn seks måneder, uavhengig av årsak. Kurset er basert på ACT.

Treningsgruppe - pust- og bevegelsestrening
Gruppa er for deg som har helsemessige utfordringer og ønsker å finne en trenings- og avspenningsform som passer deg. Øvelsene er inspirert av yoga og mindfulness.

Søvnkurset "Sov godt"
Kurset er for deg som har problemer med å sovne, våkner for tidlig, sover urolig eller opplever mange oppvåkninger i løpet av natten. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet og basert på kunnskap fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og Folkehelseinstituttet.

Kreftkoordinator
Dette er et samtaletilbud til deg og dine pårørende. Kreftkoordinator kan blant annet svare på spørsmål om seneffekter, navigere mellom ulike hjelpeinstanser, finne frem til relevante tilbud, samt gi generell veiledning og støtte.

Alle kommuner har tilgang til en kreftkoordinator som kan hjelpe deg med å finne frem til lokale tilbud. Sjekk nettsiden til din kommune, her vil det ligge mye nyttig informasjon.

Kreftforeningen, Aktiv mot kreft og St. Olavs hospital samarbeider om dette integrerte senteret i Trondheim. Her finnes en rekke forskjellige tilbud til både kreftpasienter og pårørende, både temamøter, kurs, trening og sosiale møtesteder. En fullstendig oversikt finnes på senterets nettside​. Flere av tilbudene er tilgjengelige digitalt. Det er bare trening ved Pusterommet som krever henvisning, de øvrige tilbudene er åpne for påmelding.

Senteret samarbeider med andre Vardesenter om digitale temamøter og foredrag. Disse er åpent tilgjengelige for alle, og annonseres via hvert enkelt senter sin nettside og/eller Facebook-side.

Senteret har som mål å gi pasienter og pårørende økt kunnskap om egen sykdom og økt innsikt i egen situasjon. De arrangerer diagnosespesifikke lærings- og mestringskurs for voksne pasienter, i samarbeid med de kliniske avdelingene på sykehuset. Disse kursene krever henvisning. En oversikt over tilbudene finnes på senterets nettside​.

Montebellosenteret er et kurssted, og et opphold innebærer deltakelse på et kursprogram. 

Alle med norske trygderettigheter som har, eller er behandlet for kreft kan søke om opphold på Montebellosenteret. Kursdeltakerne må være i god nok fysisk form til å klare seg selv, men det er anledning til å ha med en pårørende.

Du kan lese me​r om de ulike kursene og søknadsprosessen på senterets hjemmesider (ekstern side)​​

Generell informasjon og rådgivning

Informasjon om senskader og kontaktinformasjon til Kreftforeningens rådgivningstjeneste​

​Tilbud som krever henvisning

 

Sist oppdatert 18.12.2023