Kvinneklinikken

Kvinneklinikken består av Fødeavdelingen og Gynekologisk avdeling. Klinikksjef ved Kvinneklinikken: Tone Shetelig Løvvik

Fødeavdeling

Gynekologisk avdeling

Kvinneklinikkens overvåkning ligger i 2. etasje på Kvinne-barn-senteret. Vi tilhører Gynekologisk avdeling og har 10 sengeplasser. 
På Kvinneklinikkens overvåkning behandler vi og gir sykepleie til pasienter etter anestesi og gynekologiske inngrep.

Vi behandler også pasienter som har komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Hos oss jobber 10 sykepleiere, 6 med videreutdanning innenfor intensivsykepleie.

Pårørende

Pasienter som har gjennomgått kirurgi har behov for søvn og hvile den første tiden. Vi ønsker derfor at besøk utsettes til pasient er overflyttet tilhørende avdeling. Dersom behandlingstiden blir lengre, er det mulighet for å komme på besøk, men avtal gjerne på forhånd.
Pasienter fra føde/barsel er velkommen til å ha besøk partner, men vi ønsker at søsken og besteforeldre venter med å komme på besøk til pasienten er overflyttet barselavdelingen.

Avdelingsledelse

Avdelingsjef for Gynekologisk avdeling er Mari Bentdal Haugen og seksjonsleder for Kvinneklinikkens overvåkning er Kirsti Klara Sødal. 
Vi har også en fagutviklingssykepleier.

Kontakt

Seksjonens telefonnummer er 72 57 47 85

Diagram

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Kvinneklinikken
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvend deg i resepsjonen ved hovedinngangen på Kvinne-barn-senteret på dagtid.

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Behandlinger