Seksjon for gynekologisk poliklinikk

Seksjonen tar imot pasienter som er henvist til spesialist, samt kvinner som trenger øyeblikkelig hjelp.

Ved øyeblikkelig hjelp kan primærlege kontakte vakthavende lege/sykepleier på telefon: 72 57 44 74

Veiledning i sexologi
Tilbudet gjelder pasienter henvist fra alle avdelinger ved St. Olavs hospital og fra allmennpraktikere.
Alle typer sexologiske problemstillinger kan henvises.

Telefon: 72 57 47 17 mandag, tirsdag og fredag.

Overgrep og voldtekt

Dersom du nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep, kan du henvende deg til Overgrepsenheten i Kvinne-barn-senteret. Dette er et akuttilbud til barn, ungdom, kvinner og menn.

Vi hjelper deg på dine premisser. Du kan komme uten henvisning. Forholdet trenger ikke være politianmeldt. Alle som jobber her har taushetsplikt og du kan være anonym hvis du ønsker det.

Mottaket er åpent hele døgnet og er gratis - ring telefon 72 57 12 12.

Klikk HER for ytterligere informasjon om Overgrepsenheten

Kontakt

Seksjon for gynekologisk poliklinikk - Callback

Callback - legg igjen beskjed, vi ringer opp igjen

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Kvinneklinikken,
Seksjon for gynekologisk poliklinikk
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Har du time på gynekologisk poliklinikk.
Gå inn via hovedinngangen Kvinne-barn-sentret, deretter videre i 1. etasje til høyre (vest).

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim