Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (Blodbanken)

Avdelingen består av seksjonene blodbank, immunologi og cytometri, allergi, medisin og blodbanken ved Orkdal sjukehus. Avdelingen er akkreditert etter NS/ EN ISO 15189:2022. Avdelingssjef er Ellen Berg.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Laboratoriesenteret,
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Erling Skjalgsons Gate 1, Øya i Trondheim.

Blodgivere møter i Laboratoriesenteret 1. etg. vest

Laboratoriesenteret

Erling Skjalgsons gate 1

Øya, Trondheim