Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Avdelingen har analysevirksomhet innen immunologi (autoimmunitet) og allergi, flowcytometri (bl.a. leukemidiagnostikk), blodtyping og antistoffbestemmelse. Avdelingen tilbyr også undervisning av leger og annet helsepersonell. Avdelingen har blodbankvirksomhet som omfatter blodgivere, produksjon av blodkomponenter og transfusjonsmedisin. Avdelingen har i tillegg ansvar for blodbanken ved Orkdal sykehus. Avdelingssjef er Ellen Berg.

Akkreditering

 

Offisielt akkrediteringsmerke NA (logo)

Avdelingen er akkreditert av Norsk Akkreditering etter NS-EN ISO/IEC 15189:2012 innen områdene M01 Immunologi og transfusjonsmedisin (inkl. flowcytometri), M011 Blodtyping og antistoff bestemmelse, M0120 Intervju og tapping av blodgivere, M0130 Produksjon av blod og blodkomponenter, M140 Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter og  M30 Prøvetaking. Se fullstendig akkrediteringsomfang for TEST 295.

 

Oversikten over akkrediteringsomfang er gjeldende fra dato angitt i dokumentet. For historiske akkrediteringsomfang, vennligst kontakt avdelingen, e-post immunoblodbank@stolav.no 

​​Prøvetaking, forsendelse og utsending av prøveresultater

Analysesøk​

Blodprodukter

Brukerhåndbok "Laboratoriet Orkdal sjukehus"

​​​Generelt om prøvebehandling:

  • Alle prøverør  må vendes 10 ganger, umiddelbart etter prøvetaking.
  • Alle prøverør må merkes med fullt navn og fødselsnummer.
  • Umerkede prøverør kan ikke analyseres av hensyn til pasientens sikkerhet.
  • Hasteprøver fra pasienter utenfor sykehus blir prioritert  og ringt dersom det blir gitt spesiell beskjed om dette og telefonnummer oppgis ved rekvirering.
  • Kvantitative analysers måleusikkerhet, oppgis på forespørsel.
  • Rapporterte prøvesvar tilhører rekvirenten, men vil også være tilgjengelig for leger ved St. Olavs hospital, dersom pasienten blir innlagt eller henvist til sykehusets poliklinikker.
  • Akkrediteringsstatus fremkommer ikke på elektronisk svarrapport før overgang til Helseplattformen i 2022. Ved spørsmål om akkrediteringsstatus se akkrediteringsomfang TEST 295 eller kontakt avdelingen på e-post immunoblodbank@stolav.no​​

Avdelingssjef Ellen Berg, telefon 72 57 32 48

E-post: immunoblodbank@stolav.no

Besøksadresse
Laboratoriesenteret
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Erling Skjalgsons Gate 1
7030 Trondheim

Postadresse
St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Blodgiverinnkalling for Trondheim og Orkdal
Telefon 72 57 31 00
(Kl 07.30 - 15.00)

Blodgiverekspedisjon
Telefon 72 57 31 05
(Kl 07.30 - 15.30)

Blodbestilling
Telefon 72 57 31 28
(Åpent hele døgnet)

Vakthavende bioingeniør blodbanken
Telefon 72 57 31 74
(Åpent hele døgnet)

Cytometri prøvesvar
Telefon 72 57 31 55
(Kl 07.30-15.00)
Har vakt ved hasteprøver. Ring på forhånd på telefon 468 06 225.

Immunologi prøvesvar
Telefon 72 57 34 39
(Kl 08.00 - 15.00)

Vakthavende lege Immunologi og transfusjonsmedisin
Telefon 468 06 225

Kontaktinformasjon alle avdelinger Laboratoriemedisinsk klinikk


Sist oppdatert 11.09.2023