Avdeling for klinisk farmakologi

Avdeling for klinisk farmakologi har ansvaret for analyseservice av legemidler og rusmidler. Arbeidet inkluderer medisinsk tolkning av alle prøvesvar og rådgivning til både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Tjenestetilbud - les mer om oss

 

Avdelingssjef er Trond Oskar Aamo

Telefon 72 82 91 00

E-post: farmakologi@stolav.no

Avdelingen besvarer ikke henvendelser om analysesvar direkte fra den som har avgitt prøve. Slike spørsmål må gå via den som er rekvirent av analysene.

Rekvirenter er velkomne til å kontakte laboratoriet for hjelp til fortolkning.

Hva gjør jeg hvis jeg mener at prøvesvaret er feil?

Besøksadresse
Teknostallen
Professor Brochs gate 14
7030 TRONDHEIM

Postadresse
St. Olavs hospital HF
Avdeling for klinisk farmakologi
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Vakttelefon
A​vdelingen har vaktberedskap, og lege kan kontaktes på telefon 917 06 522 (gjelder helsepersonell og rekvirenter av analyser).

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Kontaktinformasjon alle avdelinger Laboratoriemedisinsk klinikk

Prøvetakingsenhet
Ny adresse er Professor Brochs gate 10. Se bilde og kart under.
Ring vår ekspedisjon på telefon 72 82 91 00 om det er behov for veiledning til riktig inngang.
En glassdør med et skilt på
Hovedinngang AKF 
Ny besøksadresse er Professor Brochs gate 14. Se kart under.
Vareleveringsadresse 
Ny vareleveringsadresse er Professor Brochs gate 12, rett ved siden av Prøvetakingseneheten. Se kart under.
Diagram, kart