En person som holder en presentasjon

Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital

Lærings- og mestringssentrene (LMS) er helseforetakets helsepedagogiske ressurssenter. Vi jobber for at pasienter og pårørende skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere og mestre langvarig sykdom og endringer i helsa si. Læringstilbud blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukerrepresentanter og helsepersonell. Vi jobber også med å styrke fagpersonells arbeid med pasient- og pårørendeopplæring. Sentrenes overordnede mål er å øke helsekompetansen i befolkningen. Du finner lenker til de ulike lærings- og mestringssentrene nederst på denne siden. Telefonnummer finner du under Kontakt.

Pasient og pårørendekurs

Lærings- og mestringssentrene bidrar til kvalitetssikring, koordinering og markedsføring av lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende. Faglig ansvarlig for kursene er tverrfaglig helsepersonell fra avdelinger i sykehuset, ofte i samarbeid med helsepersonell fra kommunehelsetjenesten. Lege er medisinsk ansvarlig for kursene. Erfarne pasienter er med i planlegging og gjennomføring av opplæringen, og deres erfaringer med å leve med sykdom/funksjonsnedsettelse anvendes i læringsprosessene. LMS sitt pedagogiske ansvar innebærer også å veilede og støtte pasientene som innehar denne rollen. Pasienter og pårørende må henvises til diagnosespesifikke kurs. 

Kurs for helsepersonell

Lærings- og mestringssentrene skal særlig legge til rette for helsepersonells kompetanseutvikling innen helsepedagogikk. De ansatte ved LMS arrangerer helsepedagogisk grunnkurs for tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter i spesialisthelsetjeneste og kommune. 

Lærings- og mestringssentrene skal bidra til å skaffe kunnskap om hva som fremmer helse gjennom læring og mestring og kunnskapsbasert praksis. Dette gjøres i samarbeid med regionale og nasjonale aktører. Helsepersonell og brukere som ønsker mer informasjon om helsepedagogikk og pasient- og pårørendeopplæring kan lese mer på siden for helsepedagogisk opplæring.

Kontakt

Telefon

Telefon LMS Rehabiliteringsklinikken

72 57 13 03
Koordinerende enhet

Telefon LMS Barne- og ungdomsklinikken

913 74 768
Kontaktperson Heidi Gjønnes

Telefon LMS Barne- og ungdomspsykiatri

72 82 22 03
Kontaktperson Mari Nordland Berg

Telefon LMS Nidaros DPS

94 85 93 71
Kontaktperson Eli Valås

Telefon LMS Rus- og avhengighetsmedisin

73 86 29 00
Kontaktperson Lena Sørensen

Telefon LMS Habiliteringstjenesten for voksne

72 82 35 81
Kontaktperson Anne-Lise Lenes

Postadressen til koordinerende enhet er:

St. Olavs hospital HF
LMS Rehabiliteringsklinikken
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Epost koordinerende enhet

Slik finner du fram

Oppmøtested

Det arrangeres kurs på hvert enkelt av de sju lærings- og mestringssentrene. Ulike oppmøtested finner du på nettsiden til hvert enkelt lærings- og mestringssenter 

Kurs for helsepersonell

 • E-læringskurs - forberedelse til lærings- og mestringskurs
  Dette e-læringskurset er et forberedelseskurs for deg som skal delta på et lærings- og mestringskurs og for deg som ønsker å vite mer om hva et lærings- og mestringskurs er.
  E-læringskurs - forberedelse til lærings- og mestringskurs
  Alltid tilgjengelig
 • Introduksjonskurs i helsepedagogikk
  Introduksjonskurs for deg som driver med pasient- og pårørendeopplæring og/eller lærings- og mestringsaktivitet i gruppe. Kurset går over tre dager.
  Introduksjonskurs i helsepedagogikk
  28.
  oktober
  2024
  3 dager
 • Motiverende intervju, introduksjonskurs for ansatte ved St. Olavs hospital
  Motiverende intervju er en samtalemetode for arbeid med endring. Kommunikasjonsferdigheter brukes systematisk og målrettet for å bygge allianse og hente fram pasientens egen motivasjon og mestringsevne.
  Motiverende intervju, introduksjonskurs for ansatte ved St. Olavs hospital
  Dato kommer

Lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende

  Oversikt over lærings- og mestringssentrene på St. Olavs hospital