En person som står foran en hvit tavle med en tegning på

Helsepedagogisk opplæring

Kontakt oss

I helsetjenesten brukes begrepet helsepedagogikk om hvordan helsepersonell bør samhandle med pasienter og pårørende når målet er å legge til rette for læring og fremme mestring ved langvarige helseutfordringer. Helsepedagogikk handler om helsepersonellets bevissthet om hvordan vi formidler kunnskap om helse og sykdom, om god informasjon og brukermedvirkning.

Helsepedagogisk kompetanse ses som avgjørende for god kvalitet på lærings- og mestringstilbudene.

Kompetansehevende tilbud innen helsepedagogikk gis i form av kurs for helsepersonell:

 • Introduksjonskurs i helsepedagogikk
 • Introduksjonskurs i motiverende intervju
 • Praktisk kurs i formidling


 

Arrangementer

 • Praktisk kurs i formidling
  Praktisk kurs i formidling er et dagskurs for helsepersonell som underviser pasienter/brukere og pårørende eller underviser og informerer kollegaer.
  Praktisk kurs i formidling
  28.
  mai
  2024
  Flere datoer
 • Introduksjonskurs i helsepedagogikk
  Introduksjonskurs for deg som driver med pasient- og pårørendeopplæring og/eller lærings- og mestringsaktivitet i gruppe. Kurset går over tre dager.
  Introduksjonskurs i helsepedagogikk
  28.
  oktober
  2024
  3 dager
 • Motiverende intervju, introduksjonskurs for ansatte ved St. Olavs hospital
  Motiverende intervju er en samtalemetode for arbeid med endring. Kommunikasjonsferdigheter brukes systematisk og målrettet for å bygge allianse og hente fram pasientens egen motivasjon og mestringsevne.
  Motiverende intervju, introduksjonskurs for ansatte ved St. Olavs hospital
  Dato kommer
Sist oppdatert 13.03.2024