En bygning med biler parkert foran

Poliklinikk for geriatri

Avdelingssjef: Ingrid Wiig Seksjonsleder sykepleie: Gry Jannike Kristoffersen og Line Holmen

 • Pasienter tas inn etter henvisning fra fastleger og sykehusavdelinger. Det er noe ventetid, men alle henvisninger blir vurdert av lege og prioritert i forhold til hastegrad.
 • Pasienter som blir undersøkt på poliklinikken er ofte henvist med spørsmål om kognitiv svikt, fallfare eller sammensatte medisinske problemstillinger. I de fleste tilfeller ønsker vi at pårørende skal være med for å bidra med informasjon om pasientens situasjon.
 • Vi jobber tverrfaglig. Avhengig av problemstilling vil lege, sykepleier, ergoterapeut og/eller fysioterapeut være med i utredningen.
 • For nyhenviste pasienter varer første konsultasjon gjerne 2,5 timer, for kontroller vanligvis ca 1 time.

Henvisningskriterier kognitiv svikt

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Medisinsk klinikk Avdeling for geriatri St. Olavs hospital HF postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

1. etasje Nevro Øst.
Adresse: Edvard Griegs Gate 8

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim