Henvisningskriterier kognitiv svikt

Henvisning vedrørende kognitiv svikt fra primærhelsetjenesten til Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital.

En lege som holder et stetoskop
Foto: St. Olavs hospital

For henvisning til Avdeling for geriatri forventes at pasienten er utredet i henhold til retningslinjer fra Aldring og helse, og som minimum inneholder:

 1. En klar problemstilling og årsak til nødvendig utredning i spesialisthelsetjeneste
 2. Sammenfatning av resultater fra utredning ved lege, og tiltak før henvisning, inklusive rapport fra hukommelsesteam
 3. Oppdatert medisinliste

 

Se veileder fra Aldring og helse:

Utredning av demens - Nasjonalt senter for aldring og helse

 

For følgende vurderes henvisning til spesialisthelsetjenesten:

 1. Avdeling for geriatri
  • Pasienter >65 år
  • Uavklarte, sammensatte tilstander (kognitiv, somatisk)     
  • Usikker diagnose, type kognitiv svikt
  • Førerkortvurdering
  • Pårørendekrav
  • Etiske og juridiske utfordringer (arv/testament)
 2. Nevrologisk avdeling
  • Pasienter <65 år
  • Nevrologiske utfall
 3. Alderspsykiatrisk avdeling
  • Atferds- og psykiatriske symptomer
 4. Habiliteringstjenesten
  • Pasienter med pre-eksisterende psykisk utviklingshemning

 

Kontaktinformasjon:

Sist oppdatert 22.05.2023