Norsk senter for hodepineforsking (NorHead)

St. Olavs hospital er en av partnerne i det nasjonale forskningssenteret NorHead, som samler de ledende fagmiljøene på hodepinesykdommer i Norge. Senteret driver forskning i alle helseregionene for å oppnå bedre behandling og oppfølging av pasienter med hodepinesykdommer.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Norsk senter for hodepineforsking (NorHead)
postboks 3250
Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim

Brain Twin: hodepinedagbok

For å kunne vurdere effekten av en behandling er det viktig å registrere hyppighet og intensiteten av hodepine før og etter oppstart av behandling. Til denne kartleggingen er bruk av en app som heter Brain Twin. Dette er Norges nye hodepinedagbok. Appen er utviklet av ledende hodepineeksperter i Norge fra NTNU og St. Olavs hospital. Appen er tilgjengelig på App Store og Google Play.
Last ned
bildet av et symbol