Gravide, sped- og småbarn i risiko

Oppfølging av gravide og små barn med vansker eller i risiko for å utvikle vansker er viktig. BUP ved St. Olavs hospital har utarbeidet beskrivelser av hvilke typer saker som kan henvises til utredning og behandling av gravide, sped og småbarn. Her beskrives typiske vansker et barn kan ha samt risikofaktorer i et barns omsorgsmiljø. I tillegg har BUP ved St. Olavs hospital og Viktoria familiesenter (Bufetat) et felles konsultasjonstilbud for fagfolk som jobber med gravide og barn under skolealder.

Sist oppdatert 09.02.2024