En bygning med biler parkert foran

Poliklinikk Mestringsfokus

Poliklinikk Mestringsfokus er en del av Seksjon Heimdal og er en behandlingspoliklinikk. Behandlingstilbudet består av tiltak rettet mot ADHD og gruppebehandling rettet mot ulike psykiske lidelser. Pasienter ved Mestringsfokus kan få hele eller deler av behandlingen sin her. Vi gir et tilbud til barn og unge i Trondheim kommune, Fosenregionen med kommunene Bjugn, Ørland, Indre Fosen, Åfjord og Roan, Malvik kommune, Selbu kommune, Tydal kommune, Melhus kommune i tillegg til Orkdalsregionen med kommunene Skaun, Orkland, Heim, Hitra, Frøya, Rennebu, Rindal, og Oppdal.

Seksjonsleder: Elin Rottem

For å få utredning og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning.

Lege, psykolog, helsesykepleier, barne- og familietjeneste, PPT og barnevern er de som kan henvise barn og unge til BUP. Alle henvisninger skal være vurdert og underskrevet av lege, psykolog eller barnevernsleder, og det skal brukes et eget  henvisningsskjema som sendes til din lokale allmennpoliklinikk:

St. Olavs hospital HF

BUP Poliklinikk XXXX

Postboks 3250 Torgarden

7006 TRONDHEIM

Utredning og øvrig behandlingstilbud vil i hovedsak foregå i allmennpoliklinikken. Allmennpoliklinikken vil sende intern henvisning til BUP Mestringsfokus.

 

Når det er konkludert med en ADHD-diagnose vil både barnet og familien få tilbud om opplæring og mestringtiltak i hverdagen. 

Mestringsfokus tilbyr:

  • Egen kontaktperson: Som kan svare på spørsmål og gi veiledning
  • Oppfølging individuelt og i gruppe
  • Medikamentell behandling dersom aktuelt

Mestringsfokus tilbyr ikke individuell samtaleterapi. Hvis barnet eller ungdommen også behandles for andre vansker i tillegg til ADHD, vil behandlingstilbudet bli tilpasset den enkeltes behov. Dette koordineres gjennom et samarbeid mellom Mestringsfokus, allmennpoliklinikken og familiene det gjelder

Diagram

Mestringsfokus tilbyr:

  • Pedagogiske grupper: I disse gruppene lærer du om diagnosen og hvordan mestre hverdagen. 
  • Behandlingsgrupper: Disse gruppene fokuserer på ulike tilstander. Noen ganger inkluderer behandlingen også for- og etter-samtaler. 

Mestringsfokus tilbyr ikke individuell samtaleterapi. Hvis barnet eller ungdommen også behandles for andre vansker som ikke dekkes av gruppebehandlingen i Mestringsfokus, vil behandlingstilbudet bli tilpasset den enkeltes behov. Dette koordineres gjennom et samarbeid mellom Mestringsfokus, allmennpoliklinikken og familiene det gjelder.

Diagram

Kontakt

Telefon

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Postadresse

St. Olavs hospital HF
BUP poliklinikk Mestringsfokus
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ekspedisjonen ligger i 4. etasje. 

Vestre Rosten 77

Vestre Rosten 77

7075 TRONDHEIM

Praktisk informasjon

Det foreligger mulighet for gratis parkering flere steder rundt området.