En bygning med biler parkert foran

Poliklinikk Rosten

Poliklinikk Rosten er en del av Seksjon Heimdal og gir et tilbud for barn, ungdom og deres familier tilhørende bydel Heimdal i Trondheim kommune. Tilbudet består av ulike typer tverrfaglig utredning- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstanser, skole og barnehage m.m.  De vanligste tilstandene som vi behandler er: angst, depresjon, ADHD, traumelidelser, spiseforstyrrelser og annet.

Seksjonsleder: Linda Gylseth Dahl

Lege, psykolog, helsesøster, Barne- og familietjeneste, PPT og barnevern kan henvise barn og unge til BUP. Alle henvisninger skal være vurdert og underskrevet av lege, psykolog eller barnevernsleder, og det skal brukes et eget henvisningsskjema som sendes til:

St. Olavs hospital HF

BUP poliklinikk Rosten

Postboks 3250 Torgarden

7006 TRONDHEIM

Veileder ved henvisning til BUP.pdf

Er du allerede i utredning og/eller behandling ved BUP, poliklinikk Rosten kan du på dagtid i hverdager ta direkte kontakt med oss og avtale time for øyeblikkelig hjelp. BUP, poliklinikk Rosten er åpen i hverdager fra kl. 08.00 - 15.30. 

  • BUP, poliklinikk Rosten tlf. 72 82 24 40

Er du ikke i utredning/behandling ved BUP, poliklinikk Rosten og er behov for øyeblikkelig hjelp skal fastlege eller legevakt kontaktes. De vil etter vurdering henvise videre til Seksjon Lian for vurdering til Ambulant akutteam (AAT) og/eller til innleggelse ved Akuttenheten.

  • Ambulant akutteam , vakttelefon hverdag fra kl. 08.00 - 15.30 mobil 481 52 819 eller 908 29 142.
  • Akuttenheten, tlf. 72 82 27 80 eller mobil 414 75 707.

Kontakt

Telefon

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Postadresse

St. Olavs hospital HF
BUP poliklinikk Rosten
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ekspedisjonen ligger i 1. etasje. Vi disponerer areal og rom i 1. og 2. etasje. 

Vestre Rosten 77

Vestre Rosten 77

7075 TRONDHEIM

Praktisk informasjon

Det foreligger mulighet for gratis parkering flere steder rundt området.