En bygning med biler parkert foran

Regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge (REHP)

Poliklinikk Tiller er en del av Seksjon Heimdal og innehar en regional funksjon for døve/døvblinde og hørselshemmede barn og unge med mistanke om psykisk lidelse. Tilbudet gjelder også for hørende barn av døve foreldre. Vi tilbyr spesialister med hørsels- og tegnspråkkompetanse som primært gir konsultasjon og utredningskompetanse til det lokale psykisk helsevern for barn og unge i Helse Midt-Norge.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon: 72 82 24 40 eller mob. 979 71 154 (kun sms og ikke akutthenvendelser).

Kontaktperson: Psykologspesialist Chris Margaret Aanondsen

Barn og unge (0-18 år) med alvorlige psykiske lidelser som er/har:

 • Førspråklig døve/tunghørte         
 • Døvblitte/tunghørtblitte
 • Ervervet og medfødt døvblindhet/kombinerte sansetap
 • Hørende barn av døve foreldre (KODA)
 • Auditory Processing Disorder (APD), Auditiv Nevropati (AN), etc. kan vurderes

Enheten tilbyr poliklinisk utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge i målgruppa. Primært tilby vi konsultasjon til samarbeidspartnere i forhold til barn og unge i målgruppa. Dette kan bl.a. være:

 • Utredningsassistanse
 • Veiledning om bruk av tegnspråktolk i terapi
 • Hørselsfaglig veiledning og konsultasjon i forhold til terapeutisk arbeid med hørselshemmede
 • Bistand i deler eller hele behandlingstilbudet til klienten

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykiske helse (NBHP) trekkes inn når utvidet kompetanse behøves.

Det er ønskelig å kunne tilby pasienten utredning og behandling på sin foretrukne kommunikasjonsform. Vi tilbyr utredning og behandling på norsk tale, norsk tale med tegnstøtte og norsk tegnspråk med og uten tolk.

 • Veileder ved henvisning til BUP
 • Barn og unge bosatt i Møre og Romsdal og Trøndelag (Sør- og Nord-Trøndelag) henvises direkte av fastlege evt. i samarbeid med barnevern/PPT. For å sikre lokal forankring vil REHP kontakte lokal BUP.
 • I tillegg til opplysningene på henvisningsskjemaet er det ønskelig med informasjon i forhold til hørselsstatus: Hvem i familien er tunghørt/døv, hvor stort er hørselstapet (helst audiogram), når inntraff hørselstapet, hva er pasientens og familiens foretrukne kommunikasjonsform og hva er årsaken til hørselstapet.
 • Skulle lokal BUP være henviser ønskes det også kopi av opprinnelige henvising til lokal BUP, anamnese, sammenfatning av utredning og vurdering av arbeidet så langt og konkret bestilling til regionfunksjon.
 • Saker kan drøftes telefonisk før en eventuell henvisning.

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse: http://nbhp.no/ eller http://nbhp.no/regionale-tilbud/

Regional enhet for hørsel og psykisk helse for voksne: https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/tiller-dps/regional-enhet-for-horsel-og-psykisk-helse#lenker

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital
Regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge (REHP)
Postboks 3250, Torgarden
7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ekspedisjonen ligger i 1. etg. Vi disponerer areal og rom i flere etasjer.

Vestre Rosten 77

Vestre Rosten 77

7075 TRONDHEIM

Praktisk informasjon

Det foreligger mulighet for gratis parkering flere steder rundt området.