Oversiktsbilde over Østmarka på Lade.

Avdeling for psykose og rehabilitering

Avdeling for psykose og rehabilitering yter øyeblikkelig hjelp til pasienter sør i trøndelag. I tillegg har avdelingen flere spesialposter og spesialpoliklinikker innen psykisk helsevern.

For informasjon om de ulike avdelingene på Østmarka: se lenger nede på siden.

Annen hver søndag arrangeres gudstjeneste med kirkekaffe i egen kirkesal på Østmarka.
Preste- og samtaletjenesten tilbyr enkeltsamtaler både for pasienter og personale, og blir mye brukt til dette.
En gang i måneden arrangerer vi, i samarbeid med spesialpost 6, en kulturkveld i kirkesalen, med musikk, allsang og diktlesning hvor også pasienter og ansatte får anledning til å bidra med egne innslag.

 

Preste- og samtaletjenesten deltar ved forespørsel på miljø-/fagdager på de ulike enhetene.

 

Preste- og samtaletjenesten tilbyr

  • undervisning for både pasienter og personale
  • veiledning for personale, både enkeltvis og i grupper
  • sangstunder på postene for pasienter og ansatte

Kontakt

Postadresse

St Olavs hospital HF Avdeling for psykose og rehabilitering, Klinikk psykisk helsevern – allmenn, rehabilitering og sikkerhet Postboks 3250 Torgarden 7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Østmarkveien 29A

Ekspedisjonen har åpent:

Mandag - fredag 08:00-15:30.

Lørdag, søndag og offentlige fridager stengt.

Østmarkveien 29

Østmarkvegen 29

7040 Trondheim