Oversiktsbilde over Østmarka på Lade.

Avdeling for psykose og rehabilitering

Avdeling for psykose og rehabilitering yter øyeblikkelig hjelp til pasienter sør i trøndelag. I tillegg har avdelingen flere spesialposter og spesialpoliklinikker innen psykisk helsevern.

For informasjon om de ulike enhetene tilhørende avdelingen: se lenger nede på siden.

Preste- og samtaletjenesten tilbyr samtaler for pasienter, pårørende og personalet. Utgangspunktet for samtalene er det den enkelte er opptatt av.

Vi tilbyr også:

  • Samtalegrupper for pasienter.
  • Samtalegrupper for pårørende, i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og Post 3. Oppstart 2 ganger i året.
  • Undervisningsopplegg for personalet, pasienter og/eller pårørende.
  • Veiledning og refleksjon for personalet, individuelt eller i grupper.
  • Debrief og støtte ved hendelser i avdeling eller poliklinikk.

Noen søndager er det gudstjeneste med kirkekaffe i Kirkesalen som ligger i 2. etg. Østmarkveien 29a. Vi bistår også med andre ritualer knyttet til ulike tros- og livssynstradisjoner og minnestunder når noen dør.

Kontaktopplysninger:

  • Hovednummeret til Preste- og samtaletjenesten er 913 48 862. Dette nummeret er betjent 24/7, alle dager i året.
  • Ansatte i Preste- og samtaletjenesten med hovedansvar i psykisk helsevern:

                * Ane Kristin Koller Sundnes, Sykehusprest, 911 84 594, akks@stolav.no

                * Ingvild Knudsen Hammernes, Sykehusprest, 958 00 976,          ingvild.knudsen.hammernes@stolav.no

                * Asbjørn Fretheim, Sykehushumanist, 916 65 443, asbjorn.fretheim@stolav.no

                * Dilek Guven Akdeve, Kulturkonsulent, 909 77 422, dilek.guven.akdeve@stolav.no                    

Det kan også sendes meldinger til ansatte i Preste- og samtaletjenesten i Sikkerchat i Helseplattformen.  

For hovedside preste og samtaletjenesten St Olav klikk her

Kontakt

Postadresse

St Olavs hospital HF Avdeling for psykose og rehabilitering, Klinikk psykisk helsevern – allmenn, rehabilitering og sikkerhet Postboks 3250 Torgarden 7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Østmarkveien 29A

Ekspedisjonen har åpent:

Mandag - fredag 08:00-15:30.

Lørdag, søndag og offentlige fridager stengt.

Østmarkveien 29

Østmarkvegen 29

7040 Trondheim