En bygning med parkeringsplass

Habiliteringstjenesten for voksne

Habilitering i spesialisthelsetjenesten handler om å fremme livskvalitet, mestring og fysisk- og psykisk helse hos mennesker med funksjonshemming gjennom utredning, diagnostikk, behandling og tiltak.

Seksjonssjef: Sidsel Jullumstrø

Habiliteringstjenesten for voksne holder til i Åkervegen 4B. (tidligere Trondslettens lokaler).

Habilitering er en planlagt og tidsavgrenset prosess hvor målet er å øke pasientens evne til å fungere mest mulig selvstendig i hverdagslivet.

Habiliteringstjenesten for voksne sin målgruppe er mennesker over 18 år, med medfødte eller tidlig ervervede hjerneskader og/eller sammensatte funksjonshemminger.

Avdelingen er organisert som en psykiatrisk poliklinikk og gir ambulante og polikliniske tjenester. Vi tilbyr utredning, diagnostisering og behandling til pasienter samt rådgivning og veiledning til hjelpeapparat og pårørende.

Habiliteringstjenesten for voksne er et lærings- og mestringssenter med tilbud om opplæring og kurs til pasienter og pårørende. For mer informasjon opplæring og kurs.

Vår hovedsamarbeidspartner er, ved siden av pasienten selv og dennes pårørende og verge, kommune og spesialisthelsetjeneste. 

Habiliteringstjenesten for voksne i sør-Trøndelag har 28,5 årsverk og favner en bred flerfaglig stab. Avdelingen er organisert i 4 tverrfaglige team, 3 team som betjener hvert sitt geografiske område og ett somatisk helseteam.

Teaminndeling

Habiliteringstjenesten for barn og unge - HABU

 

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital HF Habiliteringstjenesten for voksne Postboks 3250 Torgarden 7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

OppmøtestedBesøkstider

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Åkervegen 4B

Åkervegen 4B

7046 Trondheim

​Bussene i Trondheim kjøres av AtB. Bruk reiseplanleggeren eller appen AtB Reise for å se holdeplasser og rutetider.

Brukerundersøkelsen 2018

I perioden oktober til desember 2017 gjennomførte St Olavs hospital, Habiliteringstjenesten for voksne en brukerundersøkelse blant våre pasienter, pårørende og kommune. Brukerundersøkelsen hadde til hensikt å undersøke hvor fornøyd brukere av våre tjenester er med den helsehjelpa de mottar. Dette er for Habiliteringstjenesten viktig informasjon for å evaluere eget arbeid og i neste omgang yte bedre tjenester.
For mer informasjon
Illustrasjon