En bygning med trær og busker foran seg

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) kan bistå barn og familie når det er behov for habilitering. En stor del av arbeidet skjer gjennom reisevirksomhet til barnets lokalmiljø.

Personalet ved HABU er organisert i tverrfaglige team ut i fra barnets alder og tilstand.Teamene består av følgende yrkesgrupper:
ergoterapeuter, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, leger, logopeder, nevropsykologer, sosionomer,  vernepleiere, spesialsykepleiere, spesialpedagoger, fagrådgivere og sektretærer. 

 

 • Diagnostisering
 • Funksjonsutredning
 • Råd og veiledning til pasient, pårørende og kommunalt hjelpeapparat
 • Nettverkssamlinger, kurs og undervisning

 

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 0 - 18 år med nevrologiske dysfunksjoner som:

 • Autisme og lignende tilstander
 • Cerebral parese og nevromuskulære tilstander
 • Epilepsi
 • Mistanke om forstyrrelse i nervesystemet
 • Psykisk utviklingshemming
 • Spise- og ernæringsvansker hos barn i målgruppen
 • Ulike syndromer
 • Utviklings- og adferdsforstyrrelser


 

 • Barn med Cerebral parese
 • Barn med Down syndrom
 • Barn med Epilepsi
 • Rehabilitering av barn og ungdom med ervervet hjerneskade og andre aktuelle pasientforløp
 • Pasientforløp for ungdom

 

Henvisningsskjemaet skal alltid fylles ut. Henvisningen skal skje i samarbeid med
foreldre/foresatte og/eller barnet/ungdommen selv, og disse skal undertegne henvisningsskjemaet.

Koordinering og utnytting av de tverrfaglige ressursene i kommunen/bydelen er basis i alt habiliteringsarbeid. De ulike etater / fagpersoner som er i kontakt med og / eller gir tjenester til barnet, bør sammen drøfte henvisningen. Lege må alltid være hovedhenviser.


Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital
Habiliteringstjenesten for barn og unge
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Sansehagen ved Vådanvegen 39

Vådanvegen 39, Lian

Vådanvegen 39

7024 Trondheim