Treningsklinikk

Mange mennesker med psykiske lidelser har redusert fysisk form og høy risiko for hjerte-karsykdom. Treningsklinikken har som formål at systematisk trening skal bli en del av behandlingstilbudet ved Avdeling for psykose og rehabilitering.

Treningsklinikken bruker vitenskapelig dokumenterte systematiske treningsmetoder som gir best effekt med hensyn til bruk av tid. Vi samarbeider med Sentral enhet for forskning, innovasjon og undervisning i psykisk helsevern og det vitenskapelige miljøet ved NTNU.

Treningsklinikken har som mål å være et kompetansesenter for trening som behandling. Vi tar i mot henvisninger for interne og eksterne pasienter. 
 
Det vektlegges at det skal foreligge en legeerklæring før pasientene møter til behandlingen.
 
Det er egenandel på behandlingen frem til egenandelstaket.
 

Behandlingen:

  • Faste polikliniske avtaler
  • Fokus på økt utholdenhet (maksimalt oksygenopptak) og muskelstyrke i beina
  • Veiledning av trenings- og psykiatrifaglige spesialister

 

Kontakt

Postadresse

St Olavs hospital HF Treningsklinikk, Avdeling for psykose og rehabilitering Postboks 3250 Torgarden 7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Østmarkveien 25B
En gruppe hus og trær ved vannet

Østmarka