Nidelv DPS, Orkdal, døgnseksjon

Døgnseksjonen tilbyr utredning og behandling innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser. Behandlingen som tilbys omfatter både systematisk tilrettelagt miljøterapi og psykiatrisk utredning / behandling tilpasset den enkelte pasient. Vårt miljøterapeutiske tilbud vektlegger i særlig grad fysisk aktivitet og undervisning knyttet til hvordan den enkelte pasient best kan forstå og mestre egen sykdom.

Nidelv DPS, Orkdal, døgnseksjon har i dag 15 plasser. 


Behandlingen som tilbys skjer i nært samarbeid mellom de ulike yrkesgruppene på døgnseksjonen. Pasienten får en egen behandler og faste miljøkontakter under behandlingen hos oss. Disse følger pasienten gjennom behandlingsforløpet.

 

Les om døgnbehandling i psykisk helsevern her

 

 

Her arbeider spesialister i psykiatri, psykologer, leger, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeut, fysioterapeut, hjelpepleiere og sosionomer.


Seksjonsleder er Heidi Vinje.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF, Nidelv DPS, Orkdal, døgnseksjon, postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested


Ved innleggelse skal du ta kontakt i resepsjonen i 1. etasje ved Nidelv DPS, Orkdal