Nidelv DPS, Tiller, døgnenhet

Vi behandler voksne pasienter med psykoseproblematikk og andre psykiske lidelser, de med kombinert psykiatri/rusproblematikk og pasienter fra andre avdelinger i psykisk helsevern eller fra primærhelsetjenesten.

Døgnenheten har ca. 60 ansatte. Her arbeider sykepleiere, annet høyskoleutdannet personell og hjelpepleiere – de fleste av dem med videreutdanning i psykiatri. I tillegg er leger og psykologer tilknyttet enheten Ambulant virksomhet.

Ved behov kan personalet ved døgnenheten reise hjem til pasientene i behandlingsøyemed. Formålet med slik virksomhet er å:

 • etablere eller opprettholde kontakt
 • gi hjelp som er bedre når den gis i eget miljø
 • avslutte og overføre til annet tilbud
 • krisehjelp for kjente pasienter
 • avgrense og forebygge innleggelser i døgnenhet

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
72 82 90 00

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kontakt hovedresepsjonen i 1. etasje, inngang B, ved innleggelse eller besøk. Døgnavdelingen holder til i nabobygget, men har låst dør under pandemien. 

Besøkstider

Tiller

Østre Rosten 55