Orkdal sykehus hovedinngang

Rehabilitering Orkdal

Seksjon rehabilitering Orkdal tilbyr vurdering, behandling og rehabilitering av både inneliggende og polikliniske pasienter med behov for spesialisert tilbud innen ortopedi, bløtdelskirurgi, hjertemedisin, lungemedisin, kreft, gynekologi og lymfødem.

Hos oss jobber ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer og sosionomer.

Vi tilbyr vurdering, behandling og rehabilitering av både inneliggende og polikliniske pasienter med behov for spesialisert tilbud innen ortopedi, bløtdelskirurgi, hjertemedisin, lungemedisin, kreft, gynekologi og lymfødem.

Tilbudet består av både individuell og gruppebasert behandling, og diagnosespesifikke lærings- og mestringskurs.

Aktivitetene gjennomføres i tett samarbeid med brukerrepresentanter, aktuelle klinikker ved helseforetaket og eksterne samarbeidspartnere.

Kontakt

Telefon

Ekspedisjon U1

72 82 91 60
Mandag til fredag 08:00-15:00

SMS ved beskjed utenfor åpningstid

468 05 188
Pasienter kan sende beskjed til dette nr. utenfor ekspedisjonens åpningstid.

Slik finner du fram

En bygning med et stort svart rør foran seg

Orkdal Sjukehus

Sjukehusveien 3, Orkanger

Buss

Det er bussholdeplass ca. 200 meter fra hovedinngangen til sykehuset. 
For mer informasjon om rutetider:

Parkeringsplasser

Sykehuset har gratis parkeringsplasser.  Antall p-plasser er begrenset så ved innleggelser bør man vurdere andre transportmuligheter enn privat bil.