oversiktsbilde øya

Sosionomseksjonen

Sosionomene tilbyr tjenester til pasienter med behov for sosialfaglig kartlegging ved alle helseforetakets somatiske klinikker. Vi følger opp inneliggende pasienter og deres pårørende, eventuelt poliklinisk oppfølging etter utskrivelse.

Målet med tjenesten er best mulig håndtering av praktiske og personlige problemer som endring av helsetilstand kan føre med seg. Dette gjør vi gjennom: 

  • informasjon om trygderettigheter og sosiale stønader
  • å formidle kontakt med offentlige og private hjelpeinstanser 
  • vurdering av behov for tiltak og kontaktformidling med helseapparatet

Rettigheter

Hvilke rettigheter har pasienter over 18 år?

Hvilke rettigheter har barn under 18 år og deres foreldre?

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oppmøtested varierer, se informasjon i ditt innkallingsbrev. Ta kontakt med ekspedisjonen hvis du har spørsmål.

  • 1902, 2. etasje, sosionomkontor  
  • Gastrosenteret, U1, sosionomkontor 
  • Kvinne-Barn-senteret, 4. etasje, sosionomkontor  
  • Nevro Vest, 3. etasje, sosionomkontor 

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Buss

Det er bussholdeplass ca. 200 meter fra hovedinngangen til sykehuset. 
For mer informasjon om rutetider:

Parkeringsplasser

Sykehuset har gratis parkeringsplasser.  Antall p-plasser er begrenset så ved innleggelser bør man vurdere andre transportmuligheter enn privat bil.