Lærings- og mestringssenteret, Rehabiliteringsklinikken

Lærings- og mestringssenteret ved Rehabiliteringsklinikken tilbyr diagnosespesifikke lærings- og mestringskurs for voksne pasienter med kronisk sykdom og deres pårørende, i samarbeid med flere av sykehusets kliniske avdelinger. Vi ønsker at kursene skal bidra til bedre mestring og dermed bedre livskvalitet. Vi tilbyr også helsepedagogisk opplæring til fagpersonell, eksempelvis Introduksjonskurs i helsepedagogikk, Introduksjonskurs i motiverende intervju og Praktisk kurs i formidling.

Ved langvarige helseutfordringer kan manglende kunnskap om egen sykdom eller tilstand, praktiske utfordringer og andre forhold, forverre situasjonen og gi redusert livskvalitet.

Lærings- og mestringssenteret har som mål å gi pasienter og pårørende økt kunnskap om egen sykdom og økt innsikt i egen situasjon for å kunne forebygge forverring og bidra til bedre selvopplevd helsestatus.

LMS Rehabiliteringsklinikken har en koordinatorfunksjon for LMS-aktiviteten på St.Olav. 

Kontakt

Telefon

Mandag til fredag, kl 08:00 - 15:00

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Rehabiliteringsklinikken
Lærings- og mestringssenteret
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oppmøtested varierer og vil stå nærmere spesifisert i kursinformasjonen du mottar.

1902-bygget sett fra sykehusparken

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14

En bygning med et stort svart rør foran seg

Orkdal Sjukehus

Sjukehusveien 3, Orkanger

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Buss

Det er bussholdeplass ca. 200 meter fra hovedinngangen til sykehuset. 
For mer informasjon om rutetider:

Parkeringsplasser

Sykehuset har gratis parkeringsplasser.  Antall p-plasser er begrenset så ved innleggelser bør man vurdere andre transportmuligheter enn privat bil.
 

 

Kurs og møter

 • Cøliaki. Lærings- og mestringskurs
  Pasientopplæring for deg med nyoppdaget cøliaki. Det anbefales at barn er over 12 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.
  Cøliaki. Lærings- og mestringskurs
  26.
  august
  2024
  Flere datoer
 • Eksem. Lærings- og mestringskurs
  Lærings- og mestringskurs for foreldre til barn som har eksem og/eller matvareallergi. Barnet må være henvist til Hudavdelingen på St. Olavs hospital for at foreldrene kan delta.
  Eksem. Lærings- og mestringskurs
  26.
  november
  2024
  Flere datoer
 • Hjerneslag, ung og slagrammet. Lærings- og mestringskurs
  To dagers kurs for deg som er slagrammet, i yrkesfør alder og som ikke har hatt tilbud om rehabiliteringsopphold etter utskrivelsen fra sykehuset. Pårørende er velkomne til å delta.
  Hjerneslag, ung og slagrammet. Lærings- og mestringskurs
  15.
  oktober
  2024
  Flere datoer