illustrasjon expert at work

Systematisk samhandling mellom nøkkelpersoner i sykefraværsoppfølgingen

Expert @ Work

Redusert arbeidsevne har ofte sammensatte årsaker hvor mange fagpersoner og instanser er involvert i oppfølgingen.
 
Systematisk samhandling mellom nøkkelpersoner i sykefraværsoppfølgingen i Norge fremstår som utilstrekkelig strukturert på individnivå. Vi har derfor utviklet en strukturert samhandlingsintervensjon mellom de ulike nøkkelpersonene med fokus på de vanligste sykmeldingsdiagnosene gjennom prosjektet Samsnakk​. 
 
 
Samhandlingsintervensjonen er heldigital og involverer de ulike aktørene i sykefraværs- og AAP oppfølgingen slik som NAV veileder, fastlege og spesialisthelsetjeneste.
 

Mål for prosjektet

  • Undersøke effekten av et digitalt ekspertteam på retur til arbeid sammenliknet med vanlig oppfølging
  • Evaluere hvordan deltakere opplever intervensjonen og dens nytterverdi
  • Evaluere om et digitalt ekspertteam kan gjennomføres ved bruk av eksisterende ressurser
  • Undersøke om oppfølging av et digitalt ekspertteam gir enring i bruk av helse- og velferdstjenester sammenliknet med vanlig oppfølging
  • Undersøke om oppfølging av et digitalt ekspertteam er kostnadseffektivt

Metode

Vi gjennomfører nå en randomisert studie for å evaluere effekten av den nye intervensjonen. 
Deltakerne kartlegges ved et elektronisk spørreskjema og deles inn i en gruppe som får persontilpassede råd av et digitalt ekspertteam og e gruppe som får vanlig oppfølging. Vi sammenlikner retur til arbeid de neste 12 månedene i disse gruppene. I tillegg vil det gjøres intervjuer med et utvalg av deltakere (både sykmeldte og profesjonelle deltakere) for å undersøke hvordan intervensjonen oppleves. Vi vil bruke registerdata for å se på helsetjenesteforbruk.


Målgruppe

  • Pasienter med muskelskjelettproblematikk eller vanlige psykiske lidelser
  • Sykmeldt 8-20 uker
  • Bosatt i Midt-Norge
  • Snakkes/leser norsk godt nok til å svare på spørreskjema og delta i videomøte


Ønsker du mer informasjon om studien kan du ta kontakt med prosjektleder Gunn Hege Marchand på e-post: gunn.hege.marchand@ntnu.no
Sist oppdatert 26.09.2022