hai på operasjonsbordet

HAI-fritt sykehus

Har du lagt merke til haiene på St. Olavs hospital? De er en del av en kampanje for å bli kvitt helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) på sykehuset.

Skal du opereres?

Visste du at du som pasient kan gjøre enkle grep for å minske risikoen for komplikasjoner etter en operasjon?
Se film om huskeliste før du skal opereres
Skjermbilde av film til pasienter som skal opereres

HAI - en risiko for helsa

For sykehus og helseinstitusjoner genererer helsetjenesteassosierte infeksjoner store utgifter på grunn av komplikasjoner, økte liggedøgn, økt sykelighet og økt dødelighet for de som blir smittet. Men hva er HAI, og hva gjør vi for å bli kvitt det?
Her kan du som pasient lese om HAI
Hai på operasjonsbord

HAI på norske sykehus

Her kan du se en oversikt over forekomsten av HAI ved sykehusene i Norge.
Se oversikten på Helsedirektoratets hjemmesider
Hai i sykehusseng

Hvordan er utviklingen på St. Olavs hospital?

Vi måler antall HAI på sykehuset fire ganger i året. Ulike tiltak har gjort at vi har senket forekomsten jevnt de siste årene.
Her kan du se statistikken
Hai i gangen
Sist oppdatert 21.09.2022