HAI-statistikk på St. Olavs hospital

St. Olavs hospital måler forekomsten av HAI (helsetjenesteassosierte infeksjoner) på sykehuset fire ganger i året. Se hvordan utviklingen har vært.

​Prevalensundersøkelsen gir en oversikt over antallet HAI den dagen målingen utføres. 

Her kan du lese mer om hva en HAI er

St. Olavs hospital har hatt en god utvikling de siste årene. Vi jobber kontinuerlig med å senke forekomsten. 

Slik leser du grafen: 
Total er alle HAI ved St. Olavs hospital, inkludert HAI oppstått ved andre helseinstitusjoner. 

Eget sykehus er alle HAI oppstått ved St. Olavs hospital (Øya, Orkdal og Røros).

Mai 2023
prevalens0523.png


Mai 2022
haimai22.jpg


Februar 2022
 
prevalens feb22.png


September 2021
haisep.png
 
 
Mai 2021
 
prevalensmai2021.png

 
 
Februar 2021
 
prevalensfeb21.png

 
 
November 2020
prevalens nov 2020.png

 
September 2020:
Prevalens sept 2020


 
Februar 2020:
prevalens feb2020.png

 
November 2019:
november2019.png

Prevalens november 2019


 
September 2019:
prevalens 4. sep.png

Prevalens september 2019


 
Mai 2019: 
Prevalens_mai_19.png

Prevalens mai 2019


Februar 2019:

prevalens_grafikk.png​​

Sist oppdatert 22.09.2023