Diagram

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) skal sikre høy faglig kvalitet,  god pasientflyt og  ressursutnyttelse ved St. Olavs hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre-og Romsdal HF. Senteret skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i regionen.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital HF
RSHU
Postboks 3250 Torgarden
N-7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

IKT-brakka, 1.etasje i Prinsesse Kristinas gate 2 – 4

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14

IKT-brakka

Prinsesse Kristinas gate 2-4, Øya, Trondheim

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres gate 10

Øya, Trondheim