Diagram

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

RSHU

RSHU har som hovedformål å bidra til helsetjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon for å skape god kvalitet, gode pasienterfaringer, god pasientflyt gode arbeidsforhold og optimal ressursutnyttelse i den regionale helsetjenesten i Helse Midt-Norge. RSHU skal bidra med helsetjenesteforskning og metodeutvikling for å evaluere effekter av tidligere og nye tiltak.

Innovasjon

St. Olavs hospital ser innovasjon som noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. Lær mer om hvordan du setter i gang, gjennomfører og evaluerer innovasjonsprosjekter.
En gutt som ser utover en by

KONTAKTINFORMASJON

Oppmøtested
IKT-brakka, 1.etasje i Prinsesse Kristinas gate 2 – 4
Telefon
92 23 77 45 (Siri Ann Mauseth) 

Telefontid
mandag - fredag 08.00 - 15.30

E-post
siri.ann.mauseth@stolav.no
Postadresse
St. Olavs hospital HF
RSHU
Postboks 3250 Torgarden
N-7006 Trondheim
BESØKSADRESSE
IKT-brakka
Prinsesse Kristinas gate 2-4, Øya, Trondheim (Kart)


 


 

Sist oppdatert 18.02.2022