Diagram

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

RSHU

RSHU har som hovedformål å bidra til helsetjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon for å skape god kvalitet, gode pasienterfaringer, god pasientflyt gode arbeidsforhold og optimal ressursutnyttelse i den regionale helsetjenesten i Helse Midt-Norge. RSHU skal bidra med helsetjenesteforskning og metodeutvikling for å evaluere effekter av tidligere og nye tiltak.

Innovasjon

St. Olavs Hospital har som målsetting drive «Fremragende behandling» for de som bruker våre tjenester – enten det er medarbeidere, pasienter, pårørende eller andre interessenter. Dette innebærer et kontinuerlig fokus på tilpassing av tilbud...
Jente med gammeldags flyhjelm og -flybriller.

KONTAKTINFORMASJON

Oppmøtested
IKT-brakka, 1.etasje i Prinsesse Kristinas gate 2 – 4
Telefon
92 23 77 45 (Siri Ann Mauseth) 

Telefontid
mandag - fredag 08.00 - 15.30

E-post
siri.ann.mauseth@stolav.no
Postadresse
St. Olavs hospital HF
RSHU
Postboks 3250 Torgarden
N-7006 Trondheim
BESØKSADRESSE
IKT-brakka
Prinsesse Kristinas gate 2-4, Øya, Trondheim (Kart)


 


 

Sist oppdatert 18.02.2022