Nærbilde av operasjon med instrumenter

Senter for Innovasjon, Medisinsk Utstyr og Teknologi

Senter for Innovasjon, Medisinsk Utstyr og Teknologi er en interdisiplinær arena med fokus på klinisk forskning, medisinsk teknologisk utvikling. Vi kan tilby en infrastruktur som er tilrettelagt for et effektivt tverrfaglig samarbeid mellom klinikere, teknologer, forskere og industri.

Infrastrukturen har i dag 6 operasjonsstuer ved St. Olavs hospital. Operasjonsstuene er bygd for å utvikle, teste og ta i bruk ny teknologi og nye behandlingsmetoder. Her kan nye prototyper utvikles og testes i trygge og kontrollerte omgivelser. Senteret skal bidra til økt klinisk og teknologisk forskning som vil gi en bedre pasientbehandling.

Infrastrukturen utgjør en nasjonal node i samarbeide med Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus (OUS),  Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies, NorMIT, en infrastruktur som skal bidra til økt forskning og innovasjon innen medisinsk teknologi med særlig vekt på minimal invasiv og bildeveiledet behandling.

Senter for Innovasjon, Medisinsk Utstyr og Teknologi  driver egen forskning, 3D print lab, prosjektledelse av små og store forsknings- og innovasjonsprosjekter, samt ledelse av større nasjonale sentra, som NorMIT, NorTrials MU og Nasjonalt senter for Minimalt invasiv og bildeassistert diagnostikk og terapi (MIDT)

Les mer om tjenestetilbudet vårt her

Organisasjon

Én vei inn - forskningsstøtte

Vi ønsker å gjøre det lettere for deg å navigere i forskningsstøtten!

 

Ta kontakt her - og vi hjelper deg videre!
En blå skjerm med hvit tekst

Nyheter