Senter for Innovasjon, Medisinsk Utstyr og Teknologi slår til med ny helseteknologi i samarbeid med studenter

Fremtidens Operasjonsrom, som nå har blitt en del av et større senter – Senter for medisinsk utstyr, teknologi og innovasjon - har våren 2024 i samarbeid med DRIV NTNU koordinert og tilrettelagt for innovasjon av ny helseteknologi sammen med ferske elektronikkstudenter. Torsdag 2.mai ble en begivenhetsrik dag på Gløshaugen når vi sammen med studentene ved Elektronisk systemdesign og innovasjon (ELSYS) satt fart på innovasjonslysten. I januar tok vi med studentene inn på sykehuset, for å kartlegge behovene våre. Ikke lenge etter, i mai, stod alle 15 gruppene klar med nyutviklede teknologiske løsninger, som skal dekke disse behovene.

Sara Edvardsen, forsker Senter for Medisinsk Utstyr, Teknologi og Innovasjon
Publisert 13.05.2024
Sist oppdatert 27.06.2024
: Et portabelt avbildningssystem laget som hjelpemiddel til diagnostisering av krystallsyke.
Et portabelt avbildningssystem laget som hjelpemiddel til diagnostisering av krystallsyke. Foto: Sara Edvardsen

Som avslutning på sitt fjerde semester ved NTNU presenterte 85 engasjerte elektronikkstudenter totalt 15 nyutviklede teknologiske produkter til St.Olavs hospital, 2.mai under ELSYS konferansen ved Gløshaugen. Målet med produktene - forbedre pasientbehandlingen! Dette ble lagt fokus på ved å enten lage systemer med hensikt å forenkle arbeidsdagen til klinikerne, eller å lage hjelpemidler for pasientene.  

 

Hvordan har studentene klart å gå løs på noen av sykehusets utfordringer? Kommunikasjon, samarbeid og frie tøyler! Oppgaven var så åpen at den lød slik: «identifiser et behov, og lag en teknologisk løsning som dekker behovet». Uten forutsetninger for hva som skulle utvikles, har studentene selv måtte lært seg ulike teknologier, basert på hvilket behov de valgte å ta fatt på. 

 

For å få innsikt i behovene vi har ved sykehuset, ble studentene sendt på omvisning hos ulike enheter, i regi av Senter for medisinsk utstyr, teknologi og innovasjon. Her fikk de innblikk i hverdagen til klinikere og pasienter, slik at de selv kunne kjenne på problemene som oppstår daglig. Å løse fremtidens utfordringer handler om å la de som kjenner problemet, og de som kan løse problemet, snakke sammen. Når klinikere og ingeniører snakker sammen, ser vi både engasjementet og innovasjon blomstre! 

  

En person som holder en bærbar datamaskin
Ved bruk av bevegelsessensorer skal en digital tvilling hjelpe til i rehabiliteringen av pasienter med ervervet hjerneskade. Foto: Sara Edvardsen 
Et bord med en grønn boks og en hvit tavle med en plante

Simulator som skal hjelpe kirurger å trene på presisjon i laparoskopisk kirurgi. Foto: Sara Edvardsen 

 

Portable alarmknapper laget for pasienter på sengepost, med mål om å hjelpe sykepleiere å prioritere de som har behov for akutt hjelpPortable alarmknapper laget for pasienter på sengepost, med mål om å hjelpe sykepleiere å prioritere de som har behov for akutt hjelp.Foto: Sara Edvardsen 

 

Vi ønsker å rette en stor takk til alle enhetene som deltok i prosjektet og hadde studentene på omvisninger: 

 • ØNH - kirurgisk post 
 • ØNH - høresentralen 
 • NSALK - Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi 
 • NTNU Operating Room Lab 
 • Sykepleie ved ortopedisk avdeling 
 • Rehabiliteringsklinikken - fysikalsk medisinsk poliklinikk 
 • Rehabiliteringsklinikken - Fysioterapi kvinne, barn, medisin og kreft 
 • Rehabiliteringsklinikken - Poliklinisk trening 
 • Rehabiliteringsklinikken - Ergoterapi 
 • Rehabiliteringsklinikken - Klinisk ernæring og logopedi 
 • Rehabiliteringsklinikken - Avdeling for ryggmargsskader 
 • Rehabiliteringsklinikken - Ervervet hjerneskade sengepost poliklinikk 

 

 

Ekstrautstilling ved campus Øya 

Om du gikk glipp av ELSYS konferansen på Gløshaugen, så fortvil ikke. Det arrangeres en ekstrautstilling for klinikere ved St.Olavs hospital 14.mai. Denne vil finne sted på Øya helsehus i rom ØHA2-2 fra kl.9-11. Ta turen innom og test ut produktene selv! 

 

Hva er ELSYS Innovasjonsprosjekt? 

Hvert kull som starter på elektronikkstudiet Elektronisk Systemdesign og Innovasjon (ELSYS) ved NTNU får utdelt en ekstern samarbeidspartner fra næringslivet. Målet med en slik partner er å gi studentene tilgang til reelle problemstillingen fra deres bransje, og la dem prøve seg på å utvikle teknologiske løsninger som dekker det aktuelle behovet. Prosjektet foregår i to runder – første runde i studentenes første semester, og andre runde i deres fjerde semester. Hvem studentene tidligere har samarbeidet med i ELSYS Innovasjonsprosjektet kan du lese mer om her. 

I 2022 meldte Fremtidens Operasjonsrom ved St.Olavs hospital seg på banen som ekstern samarbeidspartner. Vi har fokus på forskning og innovasjon av ny medisinsk teknologi, med mål om å forbedre pasientbehandlingen. Hvem bedre å dra med seg på laget enn helt ferske elektronikkstudenter – fremtidens ingeniører? Les mer om forrige runde av innovasjonsprosjektet i 2022 her. 

 

Tips 

Er du interessert i helseinnovasjon? – meld deg inn i DRIV NTNU. 

Har du en idé du ønsker å ta videre til et produkt? Som student kan du kontakte Spark* NTNU, og som ansatt ved NTNU eller St.Olavs hospital kan du kontakte NTNU Technology Transfer AS.