Dagens pasienter - morgendagens teknologi

Ny organisasjonsstruktur

Publisert 07.06.2023
Sist oppdatert 09.06.2023

Nytt organisasjonskart

Som et resultat av omstillingsarbeidet i forskningsavdelingen, gjennomgår FOR i disse dager store organisatoriske endringer. De nasjonale kompetansesentra ved St. Olav, USIGT, fMRI og NSALK, slås sammen til et felles nasjonalt forskningssenter , MIDT (Minimal invasiv og billedassistert diagnostikk og behandling). Sammen med NorTrials, NorMit, 3D prin-lab, FOR og flere større FoU-prosjekter danner disse det nye Senter for Medisinsk utstyr, Teknologi og Innovasjon. Senteret vil samarbeide tett med andre sykehus, industri og forskningsmiljøer ved SINTEF og NTNU​