Nytt senter for forskning på medisinsk utstyr i Trondheim

Det er ikke bare legemiddelbransjen som skal lokkes til Norge for å øke antallet kliniske studier i de kommende årene. Ved St. Olavs hospital opprettes et nytt senter for at norske pasienter skal få bedre tilgang til ny teknologi.

Publisert 02.09.2022
To menn som smiler til kameraet

Senterleder Jan Gunnar Skogås og faglig leder Thomas Langø skal få flere studier til Norge. Her viser de frem en løsning hvor en gammel mobiltelefon bidrar til at kirurger som opererer med kikkhullskirurgi, «ser» hva som skjer inni kroppen. Foto: Julie Kalveland, Dagens Medisin

I mai i år ble NorTrials, et nytt offentlig/privat samarbeid, lansert av de regionale helseforetakene (RHFene). Målet med prosjektet er å gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for studier. Satsingen skal fungere som «én vei inn» for samarbeidspartnere som har lyst å gjennomføre studier i den offentlige helsetjenesten. Nå pågår arbeidet med å etablere seks tematiske sentre ved landets seks universitetssykehus, og sentrene skal fokusere på områder der vi mener at Norge har et særlig potensial. På listen står et eget senter for forskning på medisinsk utstyr.

​Les hele saken i Dagens Medisin