Nytt tilbud ved Senter for Medisinsk Utstyr, Teknologi og Innovasjon

Senter for Medisinsk utstyr, teknologi og innovasjon er en interdisiplinær arena med fokus på klinisk forskning og medisinsk teknologisk utvikling. Senteret tilbyr en infrastruktur som er tilrettelagt for et effektivt tverrfaglig samarbeid mellom klinikere, teknologer, forskere og industri. Av tjenestetilbudet er tilrettelegging for klinikere, forskere og studenter i prosjekter og utdanning og utprøvingsarena for industri på nytt medisinsk utstyr og teknologi prioriterte områder.

Publisert 04.06.2024
Sist oppdatert 27.06.2024
Noen få menn i et rom

Foto: Gunnar Gjeldnes

Ny teknologi for desinfeksjon

FOR/NorTrials har på oppdrag fra en norsk innovasjonsbedrift, Decon-X, og i samarbeid med NTNU gjennomført tester som dokumenterer effekt av hydrogenperoksydgass som desinfeksjonsmetode mot adenovirus og norovirus. Fra før av har selskapet omfattende dokumentasjon mot de fleste sykdomsfremkallende bakterier og virus. I tillegg har teknologien en betydelig kostnadsbesparende effekt som vi ønsker å realisere for St. Olavs hospital ved å tilby teknologien som et ledd i tjenestetilbudet.

Vi ønsker i første omgang kontakt med kliniske miljøer og tjenestemiljøer ved sykehuset som i dag bruker manuell desinfeksjon for forebygging og desinfeksjon av lokaler og utstyr, og som motiveres av utsiktene til et bedre og rimeligere alternativ. Senteret disponerer en desinfeksjonsrobot som benytter hydrogenperoksydgass og som planlegges integrert i tilbudet. Lenke til produsent for produktinformasjon    

Meld din interesse til Gunnar Gjeldnes, forskningskoordinator

E-post: gunnar.gjeldnes@stolav.no

Telefon: 414 40 406