NORKAR

Norsk karkirurgisk register, NORKAR, er nasjonalt kvalitetsregister for karkirurgi i Norge. NORKAR er del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser.

Faglig leder:
Martin Altreuther
Telefon: 971 54 530

Daglig leder:
Kristin Krangsås Vikan
Telefon: 480 43 893

Rådgiver:
Linn Hege Nilsen
Telefon: 73 86 38 93

Les mer om NORKAR

Kontakt

Telefon

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Norsk karkirurgisk register - NORKAR
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Teknobyen, Proffessor Brochs gate 2 
4 etasje, vestvendt
7030 Trondheim

Miljøbygget

Professor Brochs gate 2

7030 Trondheim