Norsk karkirurgisk register

NORKAR

NORKAR er nasjonalt kvalitetsregister for karkirurgi i Norge. Karkirurgi er en kirurgisk grenspesialitet for sykdommer i blodårene utenom hjertet og hodet. Registrering av karkirurgiske inngrep er lovpålagt. NORKAR er del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser.

Formålet med registeret er å:
  • medvirke til å måle kvalitet og bidra til kvalitetsforbedring for karkirurgisk behandling
  • bidra til at behandlingen er av lik og høy kvalitet ved alle sykehus som utfører karkirurgi
  • gi støtte til helsepersonell i behandlingsprosessen
  • være et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av egne resultater
  • gi grunnlag for styring og planlegging av helsetjenester rettet mot personer med hjerte- og karsykdommer
  • bidra til kunnskapsbasert praksis og danne grunnlag for videre forskning

Innlogging NORKAR på MRS

https://mrs.nhn.no/

Interaktive resultater

Registeret har laget en resultatside for utvalgte kvalitetsindikatorer. Resultatene er oppdatert med ferske tall og kan brukes av ledere, fagpersoner og allmenheten.
NORKAR - Resultatportal
Skjermbilde av Resultatportalen med tall fra NORKAR
    Sist oppdatert 18.04.2024