Norsk ryggmargsskaderegister - NorSCIR

NorSCIR skal sikre kvalitet på behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med skader i ryggmargen. Gjennom registrering av kvalitetsvariabler vil registeret legge grunnlag for forskning og evaluering av ryggmargsskadeomsorgen i Norge.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Norsk ryggmargsskaderegister
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Teknobyen Miljøbygget 4.etg. vest
St. Olavs hospital
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre
Professor Brochs gate 2

Miljøbygget

Professor Brochs gate 2

7030 Trondheim