Organisasjonsavdelingen

Organisasjonsavdelingens skal bidra til strategi- og systemutvikling, utøve myndighet på vegne av direktøren, være veileder og rådgiver og initiere og gjennomføre informasjons- og kompetanseutviklingstiltak.

Organisasjonsavdelingens ansvarsområder

  • Utarbeidelse, implementering og vedlikehold av en enhetlig og livsfaseorientert lønns- og personalpolitikk
  • Ivareta forhandlingsfunksjonen ved lønns- og arbeidsvilkår på overordnet nivå i St. Olavs hospital
  • Rådgivning og avklaringer innenfor arbeidsrettslige spørsmål ved St. Olavs hospital
  • Ivareta helseforetakets overordnede arbeidsgiveransvar innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)
  • Utvikle og vedlikeholde helseforetakets kompetanse innen organisasjonsutvikling (OU).


Ledelse

Organisasjonsavdelingen

Heidi Magnussen
HR-direktør 
Mobil: +47 957 49 417
Heidi.Magnussen@stolav.no

HR-seksjonen

Ståle Asphaug
HR-sjef
+47 99351673
stale.asphaug@stolav.no

Preste- og samtaletjenesten

Øyvind Taraldset Sørensen
Hovedprest 
Telefon: +47 72 57 14 51
Mobil: +47 995 97 948
Oyvind.Taraldset.Sorensen@stolav.no  

Seksjon for personal- og ressursstyring

Egil Sandvik
Seksjonsleder 
Mobil: +47 402 42 477
egil.sandvik@stolav.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

1902-bygget, Øya, Trondheim
1902-bygget sett fra sykehusparken

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14