Forløpskoordinatorer

Alle helseforetak/sykehus som utreder og behandler kreft har egne forløpskoordinatorer. Forløpskoordinatoren har ansvar for å sette opp dine timer, og skal være din kontaktperson. Forløpskoordinatoren skal sørge for kontinuitet i hele pakkeforløpet. Det vil si at utredning, behandling og oppfølging skjer uten unødig ikke-medisinsk begrunnet ventetid.

Hvem kan svare på spørsmål om hva?

Du kan kontakte forløpskoordinator om praktiske spørsmål rundt utredningen, timer og lignende. Forløpskoordinatoren er ofte en sykepleier, men kan også ha en annen yrkesbakgrunn. Legen som henviser deg inn i pakkeforløp for kreft informerer deg om hva pakkeforløp er og hva du kan forvente. Har du spørsmål om pakkeforløp for kreft, kan du ta kontakt med fastlegen, forløpskoordinator eller lege i spesialisthelsetjenesten. Det er alltid legen som svarer på medisinske spørsmål.

Forløpskoordinatoren sørger for å sette opp timene du skal ha i utredningen.

Mari Sandrød Owesen
Kirurgisk klinikk
72 82 87 29

Forløpskoordinatoren sørger for å sette opp timene du skal ha i utredningen.

Forløpskoordinatoren sørger for å sette opp timene du skal ha i utredningen.

Forløpskoordinatoren sørger for å sette opp timene du skal ha i utredningen.

Klinikk for øre, nese, hals, kjeve og øyesykdommer
Vibecke Sivertsen: 72 57 53 87
Nina Christin Berg: 73 55 45 69

Forløpskoordinatoren sørger for å sette opp timene du skal ha i utredningen.

Kirurgisk klinikk: 72 82 87 02

Forløpskoordinatoren sørger for å sette opp timene du skal ha i utredningen.

Mari Sandrød Owesen
Kirurgisk klinikk
72 82 87 29

Forløpskoordinatoren sørger for å sette opp timene du skal ha i utredningen.

Ingvild Kleven Blindheim
Sykepleier, Kirurgisk klinikk
73 55 40 94

Forløpskoordinatoren sørger for å sette opp timene du skal ha i utredningen.

Gerd-Unni Øian
Medisinsk klinikk
930 09 133

Forløpskoordinatoren sørger for å sette opp timene du skal ha i utredningen.

Forløpskoordinatoren sørger for å sette opp timene du skal ha i utredningen.

Klinikk for Lunge-og arbeidsmedisin og Medisin Orkdal
Telefon: 72 82 71 63

Forløpskoordinatoren sørger for å sette opp timene du skal ha i utredningen.

Mari Sandrød Owesen
Kirurgisk klinikk
72 82 87 29

Sist oppdatert 26.10.2023