Behandling

Adalimumab-behandling ved tarmsykdom

Dersom du har en betennelsessykdom i tarmen som trenger behandling, kan det være du skal behandles med adalimumab. Adalimumab er virkestoffet i medisiner som Hyrimoz, Humira, Imraldi.
Adalimumab er et såkalt «biologisk» legemiddel. Adalimumab er et antistoff som blokkererer et protein i immunforsvaret som heter TNF-alfa. Når dette proteinet hemmes, motvirkes betennelses- og immunprosessene i kroppen som er med på å lage sykdomsaktivitet. Det finnes flere medikamenter i denne gruppen - kalt "biologiske legemidler". De har til felles at de gir en viss hemming av immunsystemet. Dette medfører en bedre effekt enn alternative behandlingsformer, men kan også innebære mulige bivirkninger og komplikasjoner som det er viktig å fange opp.

Henvisning og vurdering

Hemming av immunsystemet kan medføre at "sovende" (latente) infeksjoner blusser opp, eller nye infeksjoner kan ramme kraftigere og vare lengre enn vanlig. Derfor er det nødvendig å ta noen forberedende prøver før man setter i gang behandlingen. Dette innebærer blodprøver, inkludert en test for å sjekke at du ikke har tuberkulosebakterier i kroppen, og et røntgenbilde av lungene.

Det er viktig at du informerer legen dersom du tidligere har fått behandling for tuberkulose. Du testes også for virussykdommer (blant annet hepatitt og HIV). Disse prøvene blir tatt rutinemessig hos alle. Du vil få utdelt de nødvendige skjemaene for å få tatt prøvene, og svarene blir samlet hos sykehuslegen som behandler deg.

Andre viktige tilstander

Som et ledd i forberedelsene vil også legen undersøke deg for å påvise andre tilstander som kan ha betydning, som alvorlig hjertesvikt, annen organsvikt, kreftsykdommer, pågående infeksjon, multippel sklerose og graviditet.

Hemming av immunsystemet kan medføre at "sovende" (latente) infeksjoner blusser opp, eller nye infeksjoner kan ramme kraftigere og vare lengre enn vanlig. Derfor er det nødvendig å ta noen forberedende prøver før man setter i gang behandlingen. Dette innebærer blodprøver, inkludert en test for å sjekke at du ikke har tuberkulosebakterier i kroppen, og et røntgenbilde av lungene.

Det er viktig at du informerer legen dersom du tidligere har fått behandling for tuberkulose. Du testes også for virussykdommer (blant annet hepatitt og HIV). Disse prøvene blir tatt rutinemessig hos alle. Du vil få utdelt de nødvendige skjemaene for å få tatt prøvene, og svarene blir samlet hos sykehuslegen som behandler deg.

Andre viktige tilstander

Som et ledd i forberedelsene vil også legen ha en samtale med deg for bl a å avdekke andre tilstander som kan ha betydning, som alvorlig hjertesvikt, annen organsvikt, kreftsykdommer, pågående infeksjon, multippel sklerose og graviditet.

FØR

Vaksiner

Vi anbefaler vaksinasjon mot en del tilstander som kan skape komplikasjoner ved biologisk behandling (noe svekket immunforsvar):

  • Bør tas årlig hos fastlegen.
  • Evt koronavaksine – følg rådene fra FHI.
  • Pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse). Bør tas hvert 5. år hos fastlegen.
  • Hepatitt B-vaksine – anbefales dersom du planlegger å reise til land med høy forekomst av hepatitt B (f.eks. Vietnam eller Kina), eller hvis du av yrkesmessige eller andre grunner kan være utsatt for smitte (f.eks som helsepersonell). 
  • HPV-vaksine (humant papillomavirus) –  kan ha betydning for utvikling av livmorhalskreft. Vaksinen tilbys nå gratis til alle 12 år gamle jenter, og anbefales til unge kvinner som starter med biologisk behandling som adalimumab fordi det kan være en viss økt risiko for HPV-infeksjon ved denne typen behandling. I tillegg anbefales gynekologisk undersøkelse med celleprøver fra livmorhalsen hvert tredje år.
  • Varicellavaksine (mot vannkopper) – anbefales dersom Varicella zoster blodprøve viser manglende immunitet fordi vannkopper kan være alvorlig ved nedsatt immunforsvar. 

NB! Ikke ta levende vaksiner så lenge du behandles med Adalimumab. Levende vaksiner (BCG, MMR, Varicella Zoster virus, gul feber, polio oral og tyfus oral) må tas senest fire uker før oppstart eller tre måneder etter avsluttet behandling. 

UNDER

Når alle de forberedende prøvene er tatt og svarene er vurdert av legen, blir du innkalt til opplæring hos sykepleier på dagposten for å komme i gang med behandlingen.

Medikamentet foreskrives på resept av spesialist og de blir gitt som sprøyte eller penn som settes i underhuden i mageregion/lår hver 14. dag. Dette intervallet kan i noen tilfeller endres i samråd med lege. Dosen er høyere de to første gangene.

De tre første behandlingene gis her på dagposten. Dette for at du skal læres opp i hvordan injeksjonen settes, og at du skal bli trygg nok til å administrere dette hjemme på egenhånd. Husk å hente ut penner/sprøyter på apoteket på forhånd og ta de med til timen.

Du må ta blodprøve 1-3 dager før hver av disse tre behandlingene. Disse tar du på blodprøvelaben ved St. Olavs hospital, eller hos fastlegen din. Da må du få med rekvisisjon av oss.

Behandling nummer fire kan du sette hjemme.

Samme dag som du skal ha den femte sprøyten, skal du dra til sykehuset og ta en blodprøve for medikamentspeil. Viktig at du da ikke setter sprøyten før denne blodprøven er tatt. Dette for å kontrollere at du har riktig dose, og at intervallet på 14 dager passer deg.

ETTER

Kontrollopplegg og prøvetaking

Vanligvis kommer du til en konsultasjon hver tredje måned. Konsultasjon hos lege er vanligvis 4-12 uker etter oppstart av behandlingen, deretter ca. hver 6. måned. Ved stabil sykdom kan kontrollintervallet være lengre.

Kalprotektin i avføring bør sendes inn regelmessig under oppstart av behandling og i perioder med aktiv sykdom. Om behandlingen virker bra, anbefales det at du sender en prøve ca. hver 3.-6. måned det første året, deretter 1-2 ganger i året, og ellers etter avtale med legen. Utstyr til prøvetaking kan du få med deg fra sykehuset.

Behandlingsvarighet

Det finnes ikke klare retningslinjer for hvor lenge behandling med adalimumab bør vare. I utgangspunktet planlegger vi behandling i minst ett år, og behandlingen kan fortsette i flere år ved god effekt. Har den ikke en overbevisende effekt i løpet av de tre første månedene, vil behandlende lege vanligvis avslutte behandlingen. Behandling kan også vurderes avsluttet dersom du er helt symptomfri og har fine blodprøver og avføringsprøver de siste seks månedene. Vanligvis anbefales også koloskopi før behandlingen avsluttes.

Vær oppmerksom

Reaksjoner på injeksjonen

De fleste tåler medikamentet godt. Adalimumab kan gi rødme, hevelse og kløe på innstikkstedet. Andre reaksjoner er sjeldne.

Bivirkninger og forholdsregler

Adalimumab gir en viss hemming av immunsystemet. Det er viktig å oppsøke legen (vanligvis fastlegen) ved mistanke om infeksjon, selv om den er mindre alvorlig, slik at man kan bli undersøkt og evt. behandlet tidlig. Tegn på infeksjon kan være feber, vedvarende hoste, kortpustethet, vekttap, nattesvette, diare, sår/utslett, tannproblemer, svie ved vannlating eller influensalignende symptomer. Om du ikke får tak i fastlegen kan du kontakte legevakt, eller poliklinikken.Ved mistanke om infeksjon kan neste dose bli utsatt. Bestemmelsen om å utsette behandlingen noen dager bør bli tatt i samråd med en lege.

Graviditet og amming

Adalimumab regnes som trygt å bruke under graviditet. Ved stabilt lav sykdomsaktivitet vurderer man å ta bort medikamentet i siste trimester. I praksis må behandlingen alltid vurderes i hvert enkelt tilfelle opp mot risikoen ved alvorlig tarmsykdom, som i seg selv kan skade fosteret.

Kontakt

Gastrosenteret Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer

Kontakt Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer

Oppmøtested

Sengepost:  5. etasje Gastro Øst

Dagpost: 1. etasje Gastro Nord

Poliklinikk/Gastrolab: 1. etasje Gastro Nord

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim